Publicaties

Groenstrook

Onze archief met een prikkelende reeks columns in huis-aan-huiskrant De Swollenaer en eerder de Peperbus.
Deze column verschijnt één keer per maand, en wordt momenteel geschreven door Loes la Faille. 

De Groenstrook bevat  interessante thema’s om een breed Zwols publiek op nieuwe duurzame ideeën te brengen.

Milieuvisie buitengebied

In 2002 is door de Stichting Milieuraad Zwolle voor de gemeente Zwolle een milieuvisie buitengebied (MVB) ontwikkeld. Deze is in 2010 geactualiseerd. Een tweetal kaarten uit de MVB van 2002 met een korte toelichting is ter informatie als bijlage aan deze nota toegevoegd.

Beide MVB's zijn toendertijd aan het bestuur van de gemeente aangeboden. Sedert 2002 hebben zich vele ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan en zijn nieuwe plannen vastgesteld en uitgevoerd.

Vraagstelling is:

Hoeveel oppervlak landelijk gebied is sedert 2002 door deze ontwikkelingen en plannen in beslag genomen en bij hoeveel oppervlak landelijk gebied is daarbij de ruimtelijke kwaliteit verminderd, gelijk gebleven en verbeterd.

Bekijk de milieuvisie buitengebied

Energiegebruik in Zwolle

In de werkgroep milieuzorg van de milieuraad Zwolle kwam de wens op tafel om het energiegebruik in de gemeente Zwolle inzichtelijk te maken voor wat betreft de consequenties voor de omgeving als alle gebruikte energie duurzaam opgewekt wordt.

Energiegebruik-in-Zwolle

Overige publicaties

Titel publicatie Datum
Advies Luchtkwaliteit 7 maart 202415 mrt 2024
Inbreng Stadsbroek en IJsselvizier 5okt202313 okt 2023
Advies Grondstoffen Afval 7 juli 202307 jul 2023
StadsbrIJsselvizNPZMrt23def17 apr 2023
Advies Vergunningen info publicaties 27 maart 202317 apr 2023
Verantwoording 2021 Milieuraad met nieuwsbrieven 103 feb 2023
Jaarrekening 2021 Milieuraad 103 feb 2023
Advies GGP Afval Milieuraad Zwolle 222 sep 2022
Milieuraad Zwolle nieuwsbrief mei 202210 mei 2022
Manifest collegevorming Zwolle 17mrt2217 mrt 2022
Reactie MR NPZ participatie Omgevingsvisie 18 jan2202 feb 2022
Jaarrekening 2020 Nooterhof02 feb 2022
Jaarrekening 2020 Milieuraad02 feb 2022
JaarverslagInhoudelijkMilieuraad202002 feb 2022

Download the PDF file .

27 jan 2022
Reactie Stedebouwontwplan ZwarteWaterzone 21okt202125 nov 2021
Reactie Toekomst Grondbeleid 21 okt 202125 nov 2021
Perspectief CO2 uitstoot Zwolle11 nov 2021
Reactie MR NPZ op Zwolse Omgevingsvisie13 aug2113 aug 2021
Nadere reactie Gebiedsvisie IJsselcentrale omgeving02 jul 2021
Reactie Gebiedsvisie IJsselcentrale MilieuraadNatuurplatform Zwolle 311 jun 2021
Energiegebruik in Zwolle041215def07 mei 2021
Verzoek agendering bedrijventerreinenbeleid 217 feb 2021
Advies GGP Afval 14 oktober 2020 def 3 215 jan 2021
omgevingsvisie notitie groei def 11dec2011 dec 2020
Nieuwsbrief Milieuraad Zwolle oktober 202010 okt 2020
Zienswijze omgevingsvisie 25 aug def25 aug 2020
Zienswijze omgevingsvisie 25 aug def 125 aug 2020
Nieuwsbrief Milieuraad Zwolle mei 202028 apr 2020
Reactie ZwarteWaterzone Milieuraad Natuurplatform Zwolle06 mrt 2020
Consuminder Challenge handleiding18 feb 2020
Nieuwsbrief Milieuraad dec 201920 dec 2019
NPZ Omgevingsvisie Natuurwaardenkaart Parken notities13 dec 2019
Notitie P en R Transferia dec 201913 dec 2019
Zienswijze NRD MER Omgevingsvisie 9 september 201908 okt 2019
Bruiloft in Natura2000gebied27aug1908 okt 2019
GeschiedenisNooterhof2019 109 jul 2019
GeschiedenisNooterhof201909 jul 2019
Financieel jaarverslag Milieuraad 201813 jun 2019
Jaarverslag inhoudelijk201813 jun 2019
EcoshoppenZwolle2019 126 mrt 2019
Jaarverslag 2017 inhoudelijk15 mrt 2019
JaarrekeningDef2017 16aug15 mrt 2019
Groene inbreng Zwolse Omgevingsvisie def 27 feb 1928 feb 2019
NieuwsbriefMilieuraadZwolleDec1807 dec 2018
EcoshoppenZwolle201928 nov 2018
EnergieplanZwolle reactie MR NPZ 1nov1806 nov 2018
Privacy beleid Stichting Milieuraad Zwolle oktober 201823 okt 2018
Vrijwilligersbeleid Nieuwe Stijl SMZ april 1813 sep 2018
NPZ WaarderingEssentak06041806 apr 2018
NPZ BriefTerugloopInsecten6mrt1813 mrt 2018
NPZ BriefEssentaksterfte6mrt1813 mrt 2018
NPZ BriefNooterhof6mrt18 106 mrt 2018
EcoshoppenZwolle voorbeeld201422 feb 2018
StatutenMilieuraadZwolle13 okt 2017
NPZ BriefOmgevingsvisie13 okt 2017
NPZ Invest en Expl Plan Recreatieplassen okt 2017 definitief 113 okt 2017
VerkiezingsprogrammaMilieujuli 201707 aug 2017

Download the PDF file .

29 jun 2017
ANBI aanvraag 10 voorwaarden Belastingdienstdef22 jun 2017
Jaarverslag 2016 definitief Milieuraad22 jun 2017
Jaarrekening 2016 def222 jun 2017
NPZverkiezingsprogrammas201716 jun 2017
Energiegebruik in Zwolle10 feb 2017
Milieuvisie buitengebied17 jan 2017

Download the PDF file .

16 nov 2016
Jaarverslag 201514 nov 2016