Bekijk alle vacatures

Werkzaamheden

Reageer via info@milieuraadzwolle.nl

Wil jij je inzetten voor een goed milieu voor mens, plant en dier in Zwolle? Als bestuurslid van de Milieuraad neem je deel aan de bestuursvergaderingen (1 keer per maand), maar helpt graag ook inhoudelijk en organisatorisch mee. We hebben veel ruimte voor eigen initiatief.

De Milieuraad Zwolle is breed actief op het gebied van natuur en milieu in Zwolle, we doen dat vanuit ons kantoor in park De Nooterhof.

Bijzonderheden

Wij bieden afwisselend bestuurswerk, een prettige werksfeer. De bestuursvergaderingen vinden in zaalruimte, bij ons kantoor in de Nooterhof.

De Milieuraad werkt – op een parttime beroepskracht na – met vrijwilligers. De beroepskracht ondersteunt het bestuur en heeft de dagelijkse leiding over de uitvoering van de activiteiten.

Bij ons werk zijn heel wat vrijwilligers betrokken, in diverse werkgroepen en incidenteel bij onze activiteiten. We organiseren ook leuke leerzame groene evenementen voor het Zwolse publiek, jong en oud.

Veel mensen kennen ons van bijvoorbeeld de seizoensfeesten en de Nacht van de Nacht. Deze evenementen organiseren we in park de Nooterhof. Ook verzorgen we speelse groene beleeftheaterprojecten voor basisscholen.

Er worden verder zowel gevraagd als ongevraagd (beleids-)adviezen gegeven aan, zienswijzen/bezwaarschriften ingediend bij de Gemeente en eventueel andere overheidsinstanties (b.v. Provincie, Waterschap).

Een andere tak is onze werkgroep Vrijwillig Landschapsonderhoud (VLO) die op zaterdagen wilgen knot, en ander groenonderhoud verzorgt in en om Zwolle .

En we zijn coördinator van het Natuurplatform Zwolle. Een samenwerking van vijf Zwolse groene vrijwilligersorganisaties.

Ook het ondersteunen en adviseren van andere organisaties, scholen, nieuwe initiatieven en personen behoort tot het werkterrein.

Vaardigheidseisen

Affiniteit met vrijwilligerswerk ten behoeve van natuur en milieu en enige ervaring met besturen.
Er worden verschillende nieuwe bestuurders gezocht met verschillende vaardigheden op deelterreinen: organisatorisch/ coördinerend/ juridisch/ financieel/ natuur& milieu- kennis.
Ideeën voor versterking en vernieuwing van de organisatie krijgen veel ruimte.

Reageer via info@milieuraadzwolle.nl

Werktijden: In overleg en naar mogelijkheden

Deelterrein: Bestuur

Terug naar de vorige pagina