Natuurplatform en werkgroep Milieuzorg

Natuurplatform

Natuurorganisaties bundelen hun kennis en ervaring over natuur en milieu in de gemeente Zwolle. Zwolle Groenstad, IVN afd. Zwolle (natuur en milieu-educatie), Bijenteeltvereniging Zwolle, KNNV afd. Zwolle (vereniging voor veldbiologie), Werkgroep Roofvogels en Uilen Zwolle, Hengelsportvereniging Zwolle en Milieuraad Zwolle, die het platform ook faciliteert, gaan samenwerken in het NatuurPlatform Zwolle. De organisaties verwachten daardoor efficiënter te kunnen werken en beter te kunnen communiceren over zaken die meerdere organisaties aangaan.

Voor nieuwe ontwikkelingsplannen en beleidsvoorbereiding, van de gemeente Zwolle en andere organisaties, wil het platform de adviesrol actief uitvoeren. Zowel het platform als de betrokken organisaties hebben hier baat bij omdat knelpunten en kansen in een eerder stadium bekend zijn. Bij de uitwerking van plannen weten beide waar en wanneer problemen zullen opduiken. Vertraging door wettelijke procedures kan hiermee worden voorkomen. Het NatuurPlatform neemt ook initiatief door over belangrijke onderwerpen ongevraagd advies te geven. Alle deelnemende organisaties zijn actief in Zwolle en hebben een gezamenlijke achterban van meer dan 5.500, vaak actieve, inwoners.

Bekijk direct onze uitgaves:

Download de flyer Natuurplatform 2015:
Flyer natuurplatform 2015

Werkgroep Milieuzorg

De werkgroep Milieuzorg houdt zich bezig met het grijze milieu.  Het gaat bijvoorbeeld om energietransitie , afval , water , milieu-educatie, en duurzame mobiliteit. 

In de werkgroep Milieuzorg zitten vrijwilligers van de Milieuraad met verschillende deskundigheden op deze terreinen.