Natuurplatform en werkgroep Milieuzorg

Natuurplatform

Natuurorganisaties bundelen hun kennis en ervaring over natuur en milieu in de gemeente Zwolle. Zwolle Groenstad, IVN Zwolle, Bijenvereniging Zwolle, KNNV Zwolle, Avifauna Zwolle, en Milieuraad Zwolle, die het platform ook faciliteert, werken samen in het NatuurPlatform Zwolle (NPZ). De organisaties verwachten daardoor efficiënter te kunnen werken en beter te kunnen communiceren over zaken die meerdere organisaties aangaan.

Voor nieuwe ontwikkelingsplannen en beleidsvoorbereiding, van de gemeente Zwolle en andere organisaties, wil het platform de adviesrol actief uitvoeren. Zowel het platform als de betrokken organisaties hebben hier baat bij omdat knelpunten en kansen in een eerder stadium bekend zijn. Bij de uitwerking van plannen weten beide waar en wanneer problemen zullen opduiken. Vertraging door wettelijke procedures kan hiermee worden voorkomen. Het NatuurPlatform neemt ook initiatief door over belangrijke onderwerpen ongevraagd advies te geven. Alle deelnemende organisaties zijn actief in Zwolle en hebben een gezamenlijke achterban van meer dan 5.500, vaak actieve, inwoners.

Bekijk direct onze uitgaves:

Download de flyer Natuurplatform 2015:
Flyer natuurplatform 2015

Natuurplatform uitgaves

Naam Natuurplatform Datum plaatsing
Advies Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle, 22 feb 2024 22-02-2024
Dijkflora stiefkindje bij versterking stadsdijken, open brief aan WDO Delta, 1 november 2023 07-11-2023
Inbreng Stadsbroek en IJsselvizier, 5 okt 2023 13-10-2023
Advies vergunning maart 2023 20-03-2023
Inbreng Toekomst Stadsbroek IJsselvizier, maart 23 17-03-2023
Advies participatie omgevingsvisie, januari 2022 02-02-2022
Reactie ZwarteWaterzone – plan, oktober 2021 25-11-2021
Reactie Grondbeleid, vergroening pacht, oktober 21 25-11-2021
Nadere inbreng Zwolse omgevingsvisie, 13 augustus 2021 13-08-2021
Nadere reactie gebiedsvisie IJsselcentrale-terrein/omgeving, 1 juli 2021 02-07-2021
Reactie Gebiedsvisie IJsselcentrale-terrein en omgeving, mei 2021 11-06-2021
Vergroen Zwolse bedrijventerreinen, oproep feb 2021 02-04-2021
Notitie over de groei van Zwolle, omgevingsvisie, dec 2020 02-04-2021
Zienswijze Zwolse Omgevingsvisie, aug 2020 02-04-2021
Reactie bouwplannen Zwartewaterzone, mrt 2020 02-04-2021
Natuurwaardenkaart en Parken- adviezen tbv Omgevingsvisie 13-12-2019
Zienswijze MER Omgevingsvisie, sept 2019 08-10-2019
Reactie bruiloft in Natura2000 gebied, aug 2019 08-10-2019
Groene inbreng bij de Zwolse Omgevingsvisie, februari 2019 12-03-2019
Reactie op Energieplan Zwolle, 1 november 2018 06-11-2018
Vraag maatregelen tegen terugloop Insecten, brief aan gemeente 6 maart 2018 13-03-2018
Bijzondere maatregelen nodig vanwege essentaksterfte, brief aan gemeente, 6 mrt 2018 13-03-2018
Brief aan gemeente over Zwolse Omgevingsvisie 1.0, 12 oktober 2017 13-10-2017
Brief aan de gemeente over Recreatieplassen, 6 oktober 2017 13-10-2017
Advisering programma’s Zwolse politieke partijen , juni 2017 16-06-2017
Beoordeling potentiele locaties Windenergie, juni 2017 01-06-2017
Natuurplatform Zwolle 06-03-2017

Werkgroep Milieuzorg

De werkgroep Milieuzorg houdt zich bezig met het grijze milieu.  Het gaat bijvoorbeeld om energietransitie , afval , water , milieu-educatie, en duurzame mobiliteit. 

In de werkgroep Milieuzorg zitten vrijwilligers van de Milieuraad met verschillende deskundigheden op deze terreinen.