Over ons

De Milieuraad Zwolle is een organisatie die actief is op het brede terrein van natuur- en milieu in Zwolle. De Milieuraad werkt – op een parttime beroepskracht na – met vrijwilligers. Ons kantoor is gehuisvest in park de Nooterhof, Goertjesweg 3, 8013 PA . We organiseren daar onder andere leuke groene evenementen voor het Zwolse publiek, jong en oud. Veel mensen kennen ons van bijvoorbeeld de seizoensfeesten en de Nacht van de Nacht.

Er worden verder zowel gevraagd als ongevraagd (beleids-)adviezen gegeven aan, zienswijzen/bezwaarschriften ingediend bij de Gemeente en eventueel andere overheidsinstanties (b.v. Provincie, Waterschap). En we zijn coördinator van het Natuurplatform Zwolle.

De Milieuraad richt zich echter niet uitsluitend op de overheid, ook het ondersteunen en adviseren van andere organisaties, scholen, nieuwe initiatieven en personen behoort tot het werkterrein. Met passie en plezier werken we aan alles wat maar met natuur en milieu te maken heeft, we hebben veel ruimte voor eigen initiatief van vrijwilligers.

Lees hier ons vrijwilligersbeleid, dit is sinds 2017 volledig vernieuwd: Vrijwilligersbeleid Nieuwe Stijl, SMZ april 18

Vanwege de AVG hebben we ons privacybeleid uitgewerkt: Privacy-beleid Stichting Milieuraad Zwolle, oktober 2018

De Milieuraad Zwolle wordt gesubsidieerd door de Gemeente Zwolle en ontvangt daarnaast projectsubsidies van fondsen e.d.

Sympathisanten verwelkomen wij graag als donateur, neem contact met ons op voor meer informatie.

Door de Milieuraad verstrekte adviezen, hulp , e.d. zijn kosteloos, tenzij daarover vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt.

De Milieuraad wil de deelname aan de georganiseerde activiteiten zo laagdrempelig mogelijk houden, daarom worden er geen, of in ieder geval zo laag mogelijke, deelnemersbijdragen gevraagd.


De stichting Milieuraad Zwolle is een ANBI-instelling. Giften/donaties/schenkingen zijn  fiscaal aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over.  Via onderstaande links leest u de informatie die relevant is voor onze ANBI-status.

De algemene ANBI-gegevens:

ANBI-aanvraag, 10 voorwaarden Belastingdienst,def

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2021: 

Jaarverslag inhoudelijk Milieuraad 2021

Jaarrekening 2021 Milieuraad 

Jaarverslag 2020: 

JaarverslagInhoudelijkMilieuraad2020

Jaarrekening 2020 Milieuraad

Jaarrekening 2020 Nooterhof

Jaarverslag 2019 : 

Inhoudelijk jaarverslag 2019, Milieuraad Zwolle 

Jaarrekening 2019 Milieuraad

Jaarrekening 2019 Nooterhof -def (1)

Jaarverslag 2018:

Jaarverslag-inhoudelijk2018

Jaarrekening 2018:

Financieel jaarverslag Milieuraad 2018

Jaarverslag 2017:

Jaarverslag 2017, inhoudelijk

Jaarrekening 2017

JaarrekeningDef2017-16aug

Jaarverslag 2016:

Jaarverslag 2016 definitief- Milieuraad

Jaarrekening 2016:

Jaarrekening 2016-def2

Onze statuten:

StatutenMilieuraadZwolle