Bekijk alle vacatures

Werkzaamheden

Help je mee het milieubesef onder de Zwolse bevolking te vergroten? Als medewerker van de Milieuraad volg je plannen en rapporten op het gebied van energie, duurzaam bouwen, afvalinzameling en water. Je bereidt zonodig een reactie naar de gemeente of naar de media.

Bijzonderheden

Onze werkgroep Milieuzorg bestaat uit zo’n vijftal actieve leden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als bijvoorbeeld duurzame energie, het Grondstoffenplan 2016-2020 , waterkwaliteit, geluidsoverlast, schone lucht en Klimaat Actieve Stad (KAS). Eigen initiatief wordt gewaardeerd. Werkgroepvergaderingen zijn 1 x per 6 weken op een woensdagavond. Vrijwilligers kunnen participeren in andere (werk) groepen, al dan niet via het Milieuplatform Zwolle.

Vaardigheidseisen

Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk ten behoeve van natuur en milieu, en bij voorkeur professionele kennis op één van de deelgebieden van de Milieuzorg. Schrijven van artikelen is geen must maar wordt wel op prijs gesteld. Inlevingsvermogen en sociale vaardigheden zijn belangrijk.

Werktijden: in overleg

Deelterrein: Natuur en Milieu

Terug naar de vorige pagina