Nooterhof klaar voor zomerseizoen 
Voorlopig nog gesloten vanwege coronavirus-regels (sinds 16 maart 2020)

Vanaf 16 maart 2020 zijn er veel beperkingen vanwege de voorschriften rond het coronavirus.  Het onderhoud gaat waar mogelijk door, verder is het park momenteel gesloten. Als de bezoekers weer toegelaten kunnen worden, zullen ze mooie vorderingen kunnen zien in het grote park onderhoud, en in de tuinen. En er kan nog leuker gespeeld worden dan vorig jaar: De waterspeelplaats en het blotevoetenpad zijn gerenoveerd. Ook wordt, zodra het weer open kan,  de service in het earthship verder uitgebreid.

We werken aan een plan om in overeenstemming met de RIVM richtlijnen, en de voorschriften van de gemeente, in stapjes weer open te gaan. Meer informatie volgt in de tweede helft van mei. 

Vorderingen parkonderhoud (10 maart 2020)

Door Henk Mellema

Er is afgelopen winter flink doorgewerkt in verband met achterstallig onderhoud.We moesten een inhaalslag maken omdat we vorig jaar zo laat in konden steken.

De winter is zeer zacht verlopen dus het lag de werkzaamheden niet in de weg.Dat het uiteindelijk kletsnat werd in het lage deel van het park, hadden we niet voorzien.

Ook niet voorzien was de zuiderstorm, opvolgend op de Thorrundag, waardoor het hekwerk bij het amfitheater geen stand meer hield.

(Dat de rest het redelijk heeft overleefd mag een wonder heten)

Samenwerking

Als parkcoördinator beheer ben ik zelf bijna dagelijks in de Nooterhof. Verder word ik regelmatig ondersteund door Jan Paul van Mansom.

Egon Hultink en Bob Michies komen ook vaak de handen uit de mouwen steken.Tevens worden we ondersteund door de hoveniersopleiding van het Zone.college.

Voor de fruitboom snoei maken we dankbaar gebruik van de diensten van Johan Goos, Henk van Lenthe en Jan Hageman. De waterspeelplaats wordt ondertussen ge-upgrade door Pieter Kamstra en Siebe Pool. En tenslotte: 14 maart sluit de VLO het knotseizoen af en gaan zij nog de laatste werkzaamheden uitvoeren, waaronder het vlechten van een nieuw stuk hekwerk.

U ziet en leest; we doen en kunnen het niet alleen!

Moestuinseizoen is gestart! (10 maart 2020)

Door Froukje Idsardi

Afgelopen woensdag 4 maart is het tuinseizoen gestart. In een zacht voorjaarszonnetje zijn de eerste werkzaamheden verricht. We zijn gestart met het opzetten van het groene kasje in de hoek van de picknicktafels. In dit kasje gaan we gewassen voorzaaien om deze later als plantjes in de groentevakken of bedden te planten.  Ook gaan we dit jaar in het earthship, aan de kant van de toiletten, plantjes opkweken die extra warmte nodig hebben. Later zullen we hier ook planten laten groeien zoals tomaten- en paprikaplanten. En er is een zogenaamde koude bak gemaakt. Hierin kunnen ook groenten worden voorgezaaid. In de koude bak is de temperatuur hoger en worden de jonge plantjes beschermd tegen nachtvorst, mocht die nog komen.

Bodemverbetering
In deze maand gaan we verder de bedden voorbereiden voor inzaaien. We gaan oude planten eruit halen en het zogenaamde mulchmateriaal (bladeren) eraf halen. De grond moet nu opwarmen door de zon, zodat de zaadjes straks gaan ontkiemen. Eerst de vakken waarin de groenten komen die al vroeg willen gaan groeien en tegen kouder weer bestand zijn.We hebben eind vorig jaar bodemonderzoek laten doen en het blijkt dat de bodem gebrek heeft aan voedingsstoffen en humus. We gaan daarom overal een basisbemesting aanbrengen en compost. Compost is één van de belangrijkste factoren voor een gezonde bodem. Het bodemleven gaat de compost omzetten naar humus en dat is essentieel voor het microleven in de grond en voor de uitwisseling van voedingsstoffen. Wil je meer weten hierover, spreek één van het begeleidersteam aan: Eke, Hermie, Jan Paul, Tineke, Froukje.  

Op 9 februari was de Nooterhof gastvrij voor de Thorrun.

 

Nieuwe vrijwilligers welkom 

 We zijn aan de slag met de vrijwilligersplanning 2020. Lees hier onze vacatures: https://milieuraadzwolle.nl/nooterhof/vacatures-2/

Help jij mee (werven)? 

Kleine watersalamander, waterspeelplaats Nooterhof, maart 2019

 
Frisse start Nieuwjaar op blote voeten ..
We startten het nieuwe jaar 2020 met een frisse activiteit in de Nooterhof.  Op zondag 5 januari 2020 tussen 12.30 en 16.00 uur waren er vele deelnemers aan de nieuwjaars-  challenge in de Nooterhof.  Zij durfden  op blote voeten de  waterspeelplek van de Nooterhof te doorwaden.
Dit is niet alleen koud, ook zijn er kiezelsteentjes die het ‘een heel prikkelende’ uitdaging maakten om het hele parcours af te leggen..
Ze werden angemoedigd door een heuse midwinterhoorn.  In park de Nooterhof vond deze ‘alternatieve nieuwjaarsduik’ plaats. Of het nu wel of niet lukte, voor alle deelnemers was er warme choco na afloop.
Met deze activiteit willen we tevens natuurlijk spelen promoten. Dit is de eerste Nooterhof-activiteit van 2020. Ook komend jaar wordt de Nooterhof weer met vrijwilligers onderhouden en opengesteld. Tevens wordt gewerkt aan een plan voor de langere termijn. Wil je meehelpen in de Nooterhof? Mail naar kantoor@milieuraadzwolle.nl voor meer informatie.
 
Nacht van de Nacht sfeervolle afsluiter geslaagd seizoen 'vrijwilligers- Nooterhof'
Park blijft in wintertijd op zondagen open
Foto Corina Compagnie
 
De Zwolse Nacht van de Nacht in de Nooterhof op 26 oktober 2019 trok 600 bezoekers. Zij genoten  van een gevarieerd programma over het belang van 
duisternis voor mens en natuur. 
 
Met dit groene evenement werd een spannend, succesvol seizoen van de Nooterhof nieuwe stijl sfeervol afgesloten. 80 Vrijwilligers zorgden er voor dat het park, na leegstand en beginnend verval, in  2019 weer onderhouden werd. Vervolgens in mei heropende, en sindsdien. gastvrijheid bood aan meer dan 5000 bezoekers. 
De aantallen bezoekers per dag varieerden sterk met het weer. Georganiseerde groene activiteiten trokken extra. Tevens is het ecologisch beheerde park een plek met veel diversiteit aan natuur, een paradijsje voor bijvoorbeeld insecten.   De waterspeelplaats bleef een  belangrijke attractie, en zal komende maanden groot onderhoud krijgen. Vrijwilligers,  gecoördineerd door de Milieuraad Zwolle,  zullen wederom in samenwerking met de gemeente Zwolle ook het komend jaar het park met earthship weer openstellen en onderhouden. Tevens wordt door de Milieuraad samen met andere Zwolse natuurorganisaties gewerkt aan een plan voor de lange termijn. Dit zal naar bedoeling komend voorjaar worden voorgelegd aan de gemeente. 
Maar allereerst zal de Nooterhof ook in wintertijd , in tegenstelling tot vroeger, niet helemaal sluiten. Op zondagen tussen 11.00 en 17.00 uur in de periode november - februari blijven bezoekers welkom. Daarna wordt de openingstijden weer verruimd. 
 

Daarna wordt de openingstijden weer verruimd. 
Foto: Martin van der Kolk
 
Foto : Fokje van der Kolk
          
         Foto: Rieky Boer
 
         
        Foto: Lucille Bloo
         
Foto: Corina Compagnie
 
Foto: Carin van de Ploeg
 
Foto: Hillie Waning Vos
 
Foto: Carin van de Ploeg
 
 Foto: Sabrine Wiggers
 
Foto: Carin van de Ploeg
 
foto: Corina Compagnie
 
   Foto: Adinda Latour

Nazomerfeest Nooterhof, 15/9-2019: druk bezochte groene doedag

Zondag 15/9 was het Nazomerfeest in de Nooterhof, thema: bomen. Wat was het gezellig druk, meer dan 900 bezoekers. En vooral wat werd er lekker actief meegedaan aan de activiteiten. Zoals aan het speciaal bedachte meedoe-theater door TOF Toneel. Aan bijv. het egelhuisjes timmeren, boomtekenen, levend ganzenbord, zagen voor je knaagdier, de Nooterhofwensboom, en de speurtocht. Maar ook werd er lekker genoten van het park zelf, in de waterspeelplaats en op het terras.

 Egelhuisjes maken

 TOF Toneel : samen bomen redden van kap

 Zomer in de Nooterhof (augustus 2019)

Ook in vakantietijd lukte het om het park stipt en netjes open te houden!  Mede dankzij vrijwilligers die wel eens een extra dienst in het earthship wilden doen, of noest bleven doorwerken in de tuinen of elders in het park. Bezoekers aantallen variëren wat met het weer: van meer dan 200 bij sommige zonnige dagen, tot een, vaak heel gezellige, enkeling bij regen. Ook ontvingen we een groep internationale studenten, van het programma Inside Out te Ommen. Het waterspelen is en blijft verder een grote trekker. Enkele sfeerplaatjes van het park in zomerse sferen. 

       

   

Het was een 'spetterende' heropening Nooterhof 14 juli

 

De officiële heropening van de Nooterhof op 14 juli had als thema water. Het bleef spannend tot en met zaterdagmiddag 13 juli, maar... de waterspeelplaats stroomde weer volop, na een druk op de knop door wethouder William Dogger. En de zwengel aan een extra kraan door Klara de Kikker.  Het park werd druk bezocht. En aan de waterdiertjesactiviteit deden 150 personen, jong en oud mee. Tevens gingen veel mensen een kijkje nemen in de tuinen. Het boek over de geschiedenis van het park is inmiddels ook te lezen via www.nooterhof.nl onder Over de Nooterhof- historie en toekomst. De opening leverde enkele mooie reportages op in de media, die je kunt zien door de onderstaande links:

 

  Eerder nieuws:

 

Heropening park De Nooterhof/ start vakantieseizoen/ water-activiteit
Zondag 14 juli 2019 
 
Sinds half mei is park De Nooterhof weer open voor publiek. De afgelopen periode is er veel werk verzet door de vrijwilligers van de Milieuraad Zwolle:  tuinonderhoud, parkonderhoud, en de openstelling van het earthship. Deze week wordt ook het water van de speeltuin en in de tuinen heraangelegd of gerepareerd. Er kan dus ook weer fijn gespeeld worden in de waterspeelplek. Tevens is er sinds deze week een geheel nieuwe park-website: www.nooterhof.nl . Deze wordt de komende tijd verder bijgewerkt.  Er valt nog steeds heel veel te doen, maar het park is nu wel ver genoeg klaar om tegelijk met de start van de zomervakantie nu ook officieel te heropenen. Dit gebeurt op zondag 14 juli. Iedereen is welkom. 
Met medewerking van: de familie Nooter, Stadsdichter Jeroen Kraakman,  Klara de Kikker, scholiere Sanna Jorritsma, wethouder William Dogger, en diverse vrijwilligers. 
 
PROGRAMMA
Het park is als gebruikelijk van 11.00-17.00 uur open
13.00 u. Ontvangst belangstellenden voor middagprogramma
13.30 u. Welkom en stand van zaken heropening Nooterhof 
- Michiel van Harten, coördinator Milieuraad/ Nooterhof
13.35 u. Woord aan wethouder William Dogger. Daarna gaat hij met hulp van Klara de Kikker:
-Water aanzetten in de speeltuin. 
- Gloednieuwe Nooterhofvlag hijsen. Deze is spontaan ontworpen door scholiere Sanna Jorritsma. Zij helpt ook mee met hijsen. 
13.50 u. Nooterhof gedicht - Stadsdichter Jeroen Kraakman
13.55 u. Start informeel deel:
Informatie over de stand van zaken van het parkonderhoud met groen coördinator Henk Mellema. Rondkijken in de tuinen met  Werkgroep Tuinen Nooterhof. Herinneringen ophalen op het terras, met familie Nooter. Inkijken van ons boek Nooterhof, park met geschiedenis met mooie foto's en herinneringen uit de meer dan 40 jarige geschiedenis van het park. De speurtocht Lentekriebels met Klara de Kikker in de Nooterhof kan gelopen worden. 
 
14.00- 16.30u. Waterdiertjes zoeken in en rond het park, begeleid door IVN Zwolle en Milieuraad Zwolle. 
We gaan in en rond de Nooterhof kijken welke beestjes in het water leven. Want naast vissen en kikkers, zit vijverwater boordevol ander leven! En wist je dat je aan de beestjes die er leven, kunt zien hoe de waterkwaliteit is? Deze activiteit is leuk voor jong en oud. 

 

 4 juli 2019

Water... 
De eerste vraag van bezoekers is vaak: hoe zit het met de waterspeelplaats? Ook de tuingroep heeft dringend behoefte aan een eigen waterpunt. Inmiddels zijn er 2 bedrijven aan de slag met water in het park: grondwater en leidingwater. In de speelplaats en in de tuinen komt dan weer water, met kranen en pompen. De planning van de gemeente van eind juni bleek nog niet haalbaar. De bedrijven geven inmiddels aan hard bezig te zijn. Afhankelijk van deze ontwikkelingen gaan we de officiële heropening , met een speels programma, en als thema: water, nu voorzichtig plannen. Gemikt wordt op zondag 14 juli, vanaf 13.00 uur.  Hoe dan ook: nu alvast: welkom die middag in het park. Sowieso is er gezelligheid en wat te doen..
 
Intussen hebben we zelf provisorisch een vanuit een boom sproeiende slang naar de waterspeelplaats gelegd. Leuk om te zien dat er gelijk enthousiast gespeeld wordt. En bezoekers bij mooi weer gelijk langer blijven. We gaan door met deze tijdelijke oplossing tot de definitieve gereed is .
 
Zondag 14 juli vanaf 14.00 uur: waterdiertjes zoeken in en rond de Nooterhof  Zondag 14 juli gaan we in en rond de Nooterhof kijken welke beestjes in het water leven. Want naast vissen en kikkers, zit vijverwater boordevol ander leven! En wist je dat je aan de beestjes die er leven, kunt zien hoe de waterkwaliteit is?Met schepnetjes gaan we de waterdiertjes vangen. Je leert niet alleen hoe je de soorten kunt herkennen, maar ook welke plek ze innemen in de voedselketen (is het een planteneter of roofdier?). En wat het zegt over de waterkwaliteit. Natuurlijk hopen we zeldzame soorten te vinden. Help jij ons mee? De activiteit is voor jong en oud leuk en interessant. Kinderen vanaf 6 jaar, begeleid door een volwassene, kunnen meedoen met de schepnetjes. 
Deze activiteit is van 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur, doorlopend kan men inlopen om mee te doen. Melden bij het terras van theehuis earthship. Iedereen is welkom. Ook meekijken is leuk. Deelname is gratis. Organisatie : IVN Zwolle en Milieuraad Zwolle.
 
Op 21 juni kwam een groep schoolkinderen ook waterdiertjes zoeken, 
met enkele andere activiteiten

Verdere nu geplande activiteiten

17 juli - bijenhotels maken (onder voorbehoud)
25 augustus - Muziek uit de natuur 
15 september - Nazomerfeest, thema: bomen
6 oktober - Braakballen pluizen  
26 oktober- Nacht van de Nacht
 
Daarnaast gaan we regelmatig nog meer kleine incidentele activiteiten, met een wat spontaan karakter, organiseren op het terras. Ook wordt in samenwerking met de tuingroep de educatie rond de diverse tuinen nog uitgewerkt. Alle ideeën en suggesties voor activiteiten in de Nooterhof blijven heel welkom! Wil je met een activiteit meedoen aan het Nazomerfeest of de Nacht van de Nacht, of heb je tips voor deelnemers, we horen het graag.  Algemeen kunnen we ook nog steeds vrijwilligers gebruiken in het park. Dus ken je geïnteresseerden, geef graag hun gegevens door. 
 
Feest in de Nooterhof!
Regelmatig zijn er picknick- verjaardagen in de Nooterhof. Ook kwam er recent een bruidspaar trouwfoto's nemen. 
We kregen spontaan foto's toegestuurd.

Een bruidspaar kwam onlangs de trouwfoto's nemen in de Nooterhof
(Foto:  copyright Gert Paassen)
  
 
Zo zien we het graag 🤗: een verjaardagsfeest kon spontaan aanschuiven bij IVN activiteit kruidenboter maken.

 

21 juni 2019

Kunstenaar en kinderdagverblijf fleuren ingang Nooterhof op 
Zwolse kunstenaar Jehudi van Dijk heeft samen met peuters van kinderdagverblijf De Nooterhof de betonnen bollen bij de ingang van de Nooterhof opgefleurd. Nu de Nooterhof weer is geopend vond Patty Wolthof (vrijwilliger Nooterhof en ouder bij de opvang) het tijd om deze afgebladderde bollen een opknapbeurt te geven. Ze benaderde Jehudi van Dijk, die bekend staat om zijn toffe tekeningen van dieren, en hij zei direct ja. Ook Prokino kinderdagverblijf De Nooterhof was enthousiast. Ze maken nog wekelijks gebruik van 'het Vlindertuintje' en willen graag nauw betrokken blijven. Ook de Milieuraad is blij met de positieve actie. De verfactie vond 6 juni van 10-11 uur plaats bij de ingang van de Nooterhof . Jehudi van Dijk zal het werk van de kinderen binnenkort nog voorzien van zijn 'finishing touch'.
RTV Focus was er bij: een leuk filmpje van de schilderactie zie je hier: 
 
Ook staan er leuke foto's op Weblog Zwolle: 
 
Onderhoud Tuinen Nooterhof is sinds begin juni weer 'aardig bij'. 
In de Nooterhof bevinden zich enkele tuinen die door groepen vrijwilligers worden onderhouden: de Tuingroep Nooterhof. Het zijn de moestuin, boerentuin en kruidentuin. Ruim 30 vrijwilligers doen dit onderhoud. Na een vertraagde start doordat het park eerst nog dicht was, is inmiddels het onderhoud van deze tuinen 'in grote lijnen weer aardig bij '. Gewerkt wordt volgens de methode van Velt.
RTV Focus filmde in het park,  voorafgaand aan de eerste 'gewone' openingsdag op 15 mei, dat zie je door hier te klikken 

 Naast de openstelling die nu is gestart komt er nog een officiele openingshandeling. Die is als de waterspeelplaats volledig is hersteld door de gemeente. Daar wordt momenteel aan gewerkt.

Nooterhof vanaf 12 mei 4 dagen per week open

    Het Voorzomerfeest Nooterhof op 12 mei werd naar schatting door meer dan 1000 bezoekers bezocht. Een fijn doepubliek, er was veel deelname aan de activiteiten. RTV Oost maakte een leuk sfeerfilmpje, klik op deze link. 
 
        

 Voorzomerfeest Nooterhof 12 mei

 

 
 Naast de openstelling die nu is gestart komt er nog een officiele openingshandeling. Die is als de waterspeelplaats volledig is hersteld door de gemeente. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
 

 

 
Groentenactiviteiten voor jong en oud in de  Nooterhof:  oa soep en kruidenboter maken, zondag 16 juni 
Op zondag 16 juni vanaf 14.00 uur gingen vrijwilligers van IVN Zwolle en Milieuraad Zwolle samen met kinderen een heel bijzondere groentesoep maken. Met groenten zoals die ook te vinden zijn in de moestuin. Ook maken ze zelf kruidenboter. Dit gebeurde met leuke opdrachten in de tuin. Dit was een gezamenlijke activiteit van IVN Zwolle en Milieuraad Zwolle.  
 
Reparatie Waterspeelplaats 
We krijgen veel vragen over de waterspeelplaats. Deze werkt helaas nog niet, en zal worden gerepareerd door de gemeente. Het laatste bericht is dat er op wordt gemikt dat dit half juli gereed is. Sinds begin juli is er een voorlopige oplossing met een flink sproeiende tuinslang .
De techniek van de huidige waterspeelplaats is niet bruikbaar meer. Het water zal op andere, maar ook leuk speelse wijze gaan stromen. Zodra dat gereed is gaan we ook de officiële her-opening van het park , met genodigden, wethouder, etc, doen. 
 
Lentekriebels met Klara de Kikker
Bij de koffietafel in het park is een speurtocht verkrijgbaar: Lentekriebels met Klara de Kikker in de Nooterhof. Deze speurtocht laat de natuur in het voorjaar zien, via een looproute met opdrachten door het park. Hij is geschikt voor kinderen, samen met hun ouders of begeleiders. Het boekje is gratis, na afloop is er een klein presentje. De speurtocht is gemaakt door IVN Zwolle en Milieuraad Zwolle.
 
=================================================================
Terugblik op de weg naar de openstelling de afgelopen  maanden
 
We gaan open! (update 3 mei 2019)
Deze week kregen we bericht dat het Voorzomerfeest Nooterhof op 12 mei kan doorgaan. Voor het programma : zie de Agenda op deze site.
Tevens de verwachting dat vanaf 12 mei het park ook verder open gaat. Eindelijk!

Voor hoe het precies zit verwijzen we naar de Stentor van vandaag, zie:
De wethouder/ gemeente /verdere onderhandelaars mikken dus op 12 mei als start van de openstelling t/m oktober 2019.
Dat betekent ook dat we nu verder gaan met de voorbereidingen/ planning van de koffie / thee- schenkerij en andere activiteiten vanuit het earthship

Wachten.. (26 april 2019)

We wachten, vol ongeduld net als heel veel mensen die het park willen bezoeken, tot de onderhandelingen tussen Landstede/ SWZ en gemeente Zwolle zijn afgerond.  Zelf zijn we klaar om het park open te stellen en we popelen om dit te doen. 
Dit bericht in de Stentor is het laatste wat daar over naar buiten kwam, dd vrijdag 19 april. 
De gemeente meldde 25 april vanuit de onderhandelingen nog geen groen licht te kunnen geven.
 
Enkele foto’s van de klus- /terras-dag , 20 april
 
   
Een flinke groep deed 20 april mee met allerlei klussen, zoals in de kruidentuin, klein snoeiwerk, waterspeelplek opschonen, paden schoonmaken,etc. Ook konden er genoten worden van het mooie park en het lekkere weer op het terras.
 
Tuingroep gestart 
De tuingroep is inmiddels gestart in de moestuin en kruidentuin. Er wordt gewerkt volgens een vernieuwd tuinplan.
 

Bericht van de gemeente over de planning van de openstelling van de Nooterhof, 11 april 2019

De gemeente meldde 11 april hoe de voortgang met de openstelling van de Nooterhof  is. Dit is het bericht van de gemeente daarover:

De gemeente is erg blij met de inzet van zowel de Milieuraad als het enthousiasme onder alle vrijwilligers om de Nooterhof ook in 2019 open te kunnen laten zijn. De werkzaamheden die onder andere afgelopen weekend zijn uitgevoerd dragen daar zeker aan bij. We snappen dat iedereen nu graag verder aan de slag wil en begrijpen dat hiervoor ook het Earthship belangrijk is. Dat vraagt om heldere afspraken over het gebruik, beheer en onderhoud gemaakt die ook vastgelegd moeten worden. We werken er hard aan om te zorgen dat dit geregeld wordt en de deuren op korte termijn open kunnen.

De Nooterhof gaat weer open, met inzet van veel vrijwilligers

Het park Nooterhof is al jaren een prachtige plek voor iedereen die houdt van rust en groen. Ook voor kinderen een fijne plek om te spelen en de natuur te ontdekken. Het park bestaat uit meerdere tuinen waaronder een kruidentuin, een vergeten groentetuin, een waterspeeltuin en grasvelden. Op dit moment is het het park Nooterhof gesloten door vertrek  van de vorige beheerder.  Aan de Milieuraad is -samen met andere Zwolse natuurorganisaties- gevraagd om het park Nooterhof en ook het Earthship (theehuis) in 2019 met vrijwilligers een paar dagen per week open te stellen. Er zijn veel mensen nodig om dit mogelijk te maken. Als het allemaal lukt starten we in april 2019.

 Opknapactie 6 april in de Nooterhof

We organiseerden een opknapdag in de Nooterhof, zaterdag 6 april. Een grote groep nieuwe vrijwilligers deed mee. En ze weten van aanpakken! . We maakten samen het terras bij het earthship spic en span. Maakten de kruidentuin en een mooi eerste stuk van de groentetuin weer op orde. Spitten gras weg voor een Bloemenlint van meer dan 10 m2. Gaven de composthoop een facelift. Ruimden een boel rommel op. En deden nog diverse andere klussen.

Werkgroep VLO knapte takkenril en hekwerk op

In maart heeft de werkgroep Vrijwillig Landschaps Onderhoud (VLO) op 2 zaterdagen veel werk verzet. De takkenril is opgeknapt. Er is veel zwerfvuil opgeruimd. Het hekwerk is gerepareerd, en deels weer bijgevlochten met wilgentenen. 

Vrijwilligers gezocht.

Heb jij tijd en vind je het leuk om een dagdeel per week of per twee weken of maand mee te helpen en een aanspreekpunt te zijn? Via de gemeente ben je verzekerd en er is er is ondersteuning en begeleiding vanuit de Milieuraad Zwolle.

Wat kun je zoal  doen:  Koffie, thee of limonade schenken in het Earthship. Dat gebeurt in tijdsblokken: van 11.00- 14.00u en van 14.00-17.00u

Gasten wegwijs maken en informatie geven over wat er te doen is in het park. Meehelpen met diverse activiteiten die er georganiseerd gaan worden. Toezicht houden over het gebruik van het park. Meehelpen met onderhoud van kruidentuin. Klussen aan materiaal..

Heb je belangstelling om een dagdeel te helpen? Bel of stuur een mailtje naar Michiel van Harten via  info@milieuraadzwolle.nl 

Je ontvangt dan meer informatie.