Over klimaat gesproken…….(1)

Al het leven in Zwolle speelt zich af in de dampkring. De dampkring is een dunne deken van lucht om de aarde heen. Om je een voorstelling te geven: De aarde heeft een straal van zo’n 6370 kilometer, de dampkring is gemiddeld duizend kilometer dik. De dampkring is bepalend voor het klimaat op aarde. In die dampkring zit onder andere de zuurstof die we inademen, de wolken die het laten regenen en uitlaatgassen van auto’s.

De dampkring werkt als een zonneschild. Of juist als een deken om afkoeling te voorkomen. De dampkring weerkaatst een deel van de zonnestralen terug de ruimte in. De rest bereikt de aarde en verwarmt het aardoppervlak. De dampkring zorgt ervoor dat er op de aarde een comfortabele temperatuur heerst van zo’n 15 graden. De dampkring rond de aarde is uniek en komt op geen enkele andere planeet in ons zonnestelsel voor. Doordat het ons beschermt tegen oververhitting en extreme kou kunnen er op aarde miljoenen verschillende planten en dieren leven.

De zogenaamde broeikasgassen zijn belangrijk bij de regulatie van de temperatuur in de dampkring. Een belangrijk broeikasgas is CO2. In vroege geologische tijdperken is dit gas door bomen en planten uit de dampkring opgenomen. Deze bomen en planten zijn in de loop van eeuwen tot fossiele brandstoffen gevormd. In onze tijd worden die fossiele brandstoffen in grote hoeveelheden verbrand. De in lange tijd opgenomen CO2 komt in grote hoeveelheden vrij. CO2 is op zich nuttig, maar te veel CO2 zet klimaatveranderingen in gang. Regenbuien worden heftiger doordat warme lucht meer waterdamp kan bevatten. Tegenover nattigheid op de ene plek staat droogte op een andere plek. Door warmte verdampt er juist meer vocht. Dit kan tot problemen leiden, ook in Zwolle Hoosbuien laten rioleringen overstromen met alle gevolgen van dien. Hittegolven hebben in een stenige stad heel veel impact. De stenen houden ‘s nachts de warmte vast, zodat er minder afkoeling plaatsvind. Het temperatuurverschil tussen de stad en het platteland kan wel oplopen tot 7 graden. We kunnen zelf invloed uitoefen op de wereldwijde CO2 uitstoot. Dit kunnen we op twee manieren doen. Door ons gedrag aan te passen en door onze leefomgeving aan te passen.

Zo zet de Milieuraad zich in voor een natuurlijke leefomgeving door bij nieuwbouwprojecten in Zwolle de gemeente te adviseren. Als het aan de Milieuraad ligt worden natuurwaarden van een gebied waar gebouwd gaat worden vooraf bepaald. Door vooraf een omgevingsplan of verordeningen vast te stellen kun je de verhouding van groen en bebouwing beter reguleren en de al aanwezige natuur veel beter beschermen.

Zelf kunnen we meedoen aan het NK Tegelwippen dat nog tot 30 september duurt. Het idee is om tegels te vervangen door groen. Op nk-tegelwippen.nl kun je zelf het aantal tegels die je in je tuin gewipt hebt doorgeven. De ROVA haalt in de maanden augustus en september je overbodig geworden tegels gratis op. Je kunt de tegels meegeven aan de Tegeltaxi, een tijdelijke ophaalservice. Op www.zwolle.n/tegeltaxi kun je meer informatie vinden.

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)

 

Terug naar de vorige pagina