Over klimaat gesproken…….(2)

Het woord klimaat roept tegenwoordig gevoelens van dreiging en gevaar op. Experts hameren erop dat het klimaat wereldwijd en daarmee ook in Zwolle verandert. Er is geen plek meer op aarde die aan de klimaatverandering ontkomt. Meer en intensere hittegolven, droogtes, orkanen en meer en zwaardere neerslag. De gevolgen van klimaatverandering zullen in de toekomst toenemen. Dit is een van de hoofdconclusies van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties in zijn nieuwste rapport van de stand van zaken over het klimaat. Een samenvatting goedgekeurd door 195 landen verscheen op 9 augustus.

We zijn vergeten hoe we van oorsprong verweven zijn met het leven op aarde. Hoe komt dit? Van jagers en verzamelaars werden de mensen landbouwers. De voedselvoorziening werd beter, er werden meer kinderen geboren. We zetten door het aanleggen van akkers de natuur naar onze hand. Hoe meer we de natuur naar onze hand leren zetten, hoe meer we het gevoel krijgen boven de natuur te staan. Oude waarden wankelen mede door Copernicus die stelt dat, de aarde niet plat is maar rond en om de zon draait. In 1637 verkondigt René Descartes dat alleen de mens een ‘geest’ heeft. Descartes, de grondlegger van het rationalisme, schrijft dat de mens heer en meester van de natuur moet worden.

De industriële revolutie heeft veel veranderd. De menselijke invloed op het klimaat wordt groter. Door de uitvinding van de stoommachine is de mens niet meer alleen afhankelijk van spierkracht. Machines, boten en treinen worden door stoom aangedreven. Er wordt steeds meer gas, steenkool en aardolie uit de grond gehaald en in hoog tempo verbrand. De in de loop van miljoenen jaren in de bodem opgeslagen CO2 komt versneld vrij. Doordat er meer CO2 en andere broeikasgassen in de dampkring komen door menselijk toedoen, stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Hoe groot de opwarming van de aarde zal gaan worden is niet te voorspellen. Dit hangt af van de hoeveelheid broeikasgassen die uitgestoten worden, economische groei en de reactie van het klimaatsysteem daarop.

We kunnen onze omgeving zo natuurlijk mogelijk maken. De missie van de Milieuraad trouwens. Verder kunnen we ons gedrag veranderen. Bijvoorbeeld door minder te gaan vliegen. Als er niets veranderd zal de CO2 uitstoot van vliegtuigen in 2050 met 400 procent gestegen zijn ten opzichte van 2015. Een retour Amsterdam New York staat gelijk aan het eten van 800 Big Macs. Een Boeing 747 neemt voor een lange afstandsvlucht meer dan 190 ton kerosine mee. Met 410 passagiers aan boord is dat per passagier 4 badkuipen vol.

Het is al vaker gezegd, maar eet minder vlees. Er vindt grootschalige ontbossing plaats voor meer weidegrond voor het vee. Er komen steeds meer akkers bij om veevoer te verbouwen.

Het boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen, onze toekomst op een steeds warmere aarde’ van Jelmer Mommers legt het klimaatverhaal helder en duidelijk uit. Jij als individu kunt een verschil maken en mee de normen ombuigen. Samen staan we sterk.

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)

Reageren: info@milieuraadzwolle.nl

 

Terug naar de vorige pagina