Maak van je tuin een spons

Door klimaatverandering krijgen we meer te maken met extreem weer. Bijna elk jaar sneuvelt er wel een hitte- of neerslagrecord. In Zwolle, de laagst gelegen stad van Overijssel is schade door wateroverlast een reële mogelijkheid.

Onderzoekers van Deltaris, hebben onderzocht wat er zou gebeuren als de ‘waterbom’ die ook Zuid Limburg trof, elders in Nederland gevallen zou zijn. Volgens de berekeningen zou een gebied zo groot als de helft van Nederland te maken kunnen krijgen met wateroverlast. De schade zou tot meer dan een miljard euro op kunnen lopen. Mogelijk zouden er langs de Overijsselse Vecht waterkeringen kunnen doorbreken blijkt uit het onderzoek.

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt in Zwolle 7,5 kilometer van de 9 kilometer van de stadsdijken versterkt. De soms onzichtbare stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwartewater naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwartewater naar de monding van de Vecht. De werkzaamheden starten in de loop van 2022 en worden in de loop van 2024 afgerond.

Zwolse tuineigenaren kunnen meehelpen wateroverlast te voorkomen door van hun tuin een spons te maken. Doordat er veel stenen in de stad liggen en helaas vaak ook in onze tuinen loopt het water snel weg in het riool. Bij hevige regenval kan het riool deze hoeveelheden niet altijd aan. Door tegels te verwijderen en daar planten voor in de plaats te zetten kunnen we ons steentje bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. Er kan dan meer water de grond inlopen in plaats van rechtstreeks het riool in. Alleen onttegelen is vaak niet genoeg. De bodem onder de tegels is vaak erg verdicht. Om goed regenwater op te kunnen nemen moet de bodem waterdoorlatend gemaakt worden. Maak de eerste 20 centimeter tuingrond goed los. Daarna kun je een laag compost aanbrengen. Als het goed is doet de natuur de rest.

Ook een gazon kan goed regenwater opnemen. Zeker als je een gedeelte verdiept aanlegt. Een bloemrijk grasveld is makkelijker te onderhouden en draagt ook nog bij aan de biodiversiteit. Ook bomen kunnen bijdragen in het verminderen van wateroverlast.

Naast beplanting kun je een regenton plaatsen, een vijver graven, of infiltratiekratten aanleggen. In deze kratten kan regenwater ondergronds opgeslagen worden. Het water loopt vervolgens vertraagd in de bodem.

Deze maatregelen zijn ook nuttig bij extreme droogte.

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)

Terug naar de vorige pagina