Nooterhof: groene ontmoetingsplaats

Dankzij subsidie van de gemeente Zwolle kan er een professionele impuls gegeven worden aan Natuur- en Milieueducatie (NME) in de Nooterhof. Hiermee breekt een nieuwe fase voor het park als ‘prachtig stukje natuur in de stadsrand van Zwolle’ aan. Jong en oud kunnen in het park kennis maken en opdoen over de natuur.

Het belang van natuur en kennis daarover is niet alleen van deze tijd. Eli Heimans, geboren en getogen Zwollenaar, zag samen met Jac .P.Thijsse aan het begin van de twintigste eeuw al het grote belang van natuureducatie. Hij was NMEer ‘avant la lettre’. Eli liep rond 1877 regelmatig van Zwolle naar Raalte om stoffen voor zijn vader op te halen. Tijdens deze wandelingen genoot hij van de natuur. Op een dag ontmoette hij Kruiden-Marie, een kundige kruidenvrouw. Ze raakten bevriend. De belangstelling voor de natuur werd bij Eli gewekt door een beklimming van de Peperbus toen hij acht jaar oud was. Het vergezicht zou diepe indruk op hem maken. Als jongen bezocht hij de natte Weezenlanden en de dijken langs de Vecht, waar toen massa’s kievietsbloemen bloeiden. Ook ging hij vaak naar het Engelse Werk, nog steeds een paradijs voor wilde planten.

In 1878 werd Eli kwekeling aan de school voor minvermogenden aan de Hoogstraat. Achter die school lag de bloemisterij van Wind en de blekerij van de familie Wenholt. Hij zou later met passie schrijven over wat hij daar waarnam.

Op 21 jarige leeftijd vertrok Eli naar Amsterdam. Onderwijs moest volgens hem aanschouwelijk zijn. Kinderen moesten de schoolbanken uit. Een tijdgenoot stelde: Als we de koe niet naar de school kunnen brengen dan brengen we de leerlingen naar de koe.

Eli Heimans heeft samen met Jac. P. Thijsse aan de wieg gestaan van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De gemeente Amsterdam dreigde het Naardermeer als vuilstortplaats te gaan gebruiken. Heimans en Thijsse kwamen hiertegen in verzet. De in de ogen van de gemeente Amsterdam ‘waardeloze waterplas’ werd gespaard. Door de uitgifte van obligaties slaagde Natuurmonumenten er in het Naardermeer te kopen.

Na zijn verhuizing naar Amsterdam keert Heimans nog vaak terug in Zwolle. Hij bezoekt dan het Engelse Werk en de plek waar hij Kruiden-Marie heeft leren kennen.

Eli Heimans zou zich thuis gevoeld hebben in de Nooterhof, een groene ontmoetingsplaats en een belangrijk stedelijk centrum voor duurzaamheid en NME. Volg de Facebookpagina en nooterhof.nl om te kijken wat er ‘geplant’ is.

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)

Terug naar de vorige pagina