Plannen in de maak…

In de gemeentelijke begroting van 2022 is een bedrag opgenomen voor de exploitatie van de Nooterhof. Alle betrokkenen zijn blij met dit, lang verwachte, nieuws. Vanaf 2018, het jaar waarin Landstede het beheer van het park staakte, heeft de Milieuraad met minimale middelen het beheer op zich genomen. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers is het gelukt. De financiële ondersteuning van de gemeente is een mooie waardering daarvoor.

Door de subsidie kan de Nooterhof een ecologische beheerd park blijven. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Er wordt een stichting opgericht. Verder moet de Nooterhof uitgebouwd worden tot een centrum van natuur en milieueducatie en duurzaamheid. Voorlichting, cursussen, lezingen, rondleidingen, kleine groene evenementen zullen gaan plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat Milieuraad en natuurorganisaties in de loop van 2022 verhuizen naar de Nooterhof. Dat zijn naast de Milieuraad, IVN, KNNV, Zwolle Groenstad, en Thales (vereniging voor weer- en sterrenkunde). Zij vormen samen het Nooterhofnetwerk (NN), dat het bestuur van de stichting gaat adviseren over beleid en programmering van wat zich op de Nooterhof gaat afspelen. Na de verhuizing zal de Nooterhof het hele jaar geopend zijn. Naast de huidige coördinator Milieuraad is er inmiddels al een ecoloog/beheerder in de Nooterhof werkzaam. Er is een vacature voor een coördinator, speciaal voor taken in de Nooterhof. Een van de taken van de aan te stellen coördinator zal het organiseren van allerlei activiteiten rond natuur, milieu en duurzaamheid zijn. Je kunt de ontwikkelingen volgen via www.nooterhof.nl

Waarom is natuur en milieueducatie zo belangrijk? In een stedelijke omgeving krijg je niet zoveel meer mee van de natuur. Voor wat je niet kent kan je geen zorg dragen. In het verlengde van natuureducatie ligt bijna automatisch duurzaam gedrag.

NME ontstond aan het einde van de negentiende eeuw. De gevolgen voor de natuur worden door de industrialisatie en ontginningen zichtbaar. Er ontstaan natuurbeschermingsorganisaties die activiteiten gaan organiseren op het gebied van studie en excursies. Naast kennis over de natuur is het beleven van de natuur net zo belangrijk. Nu, ruim honderd jaar later zijn deze twee aspecten nog steeds de speerpunten van NME-beleid.

De inbreng van vrijwilligers blijft ook in de toekomst van groot belang voor het park.

De Nooterhof blijft gelukkig een groene oase in Zwolle. Een plek waar je kunt genieten van rust, groen en natuurlijk spelen. De medewerkers en vrijwilligers heten je graag welkom in het park.

Loes la Faille, Milieuraad Zwolle

 

Terug naar de vorige pagina