De Nooterhof, park met geschiedenis

De Nooterhof heeft een lange geschiedenis. Deze bestaat uit diverse perioden.

1977-1997

Het park werd in 1977 geopend, en werd onderdeel van het al bestaande natuureducatie-werk van de Gemeente Zwolle. Heroriëntatie op gemeentelijke taken leidde in 1997 tot het afstoten van het natuureducatie-werk. Het park dreigde toen te verdwijnen. Een grote meerderheid van de stemmers in een referendum over de toekomst van het park vond dat er geen extra bebouwing in het gebied mocht plaatsvinden.

1995-2007

Van 1995-2007 werd het park onderhouden door vrijwilligers van de Milieuraad.

2007-2018

Vanaf 2007 tot 2018 ging het park verder onder de naam Doepark Nooterhof. Het beheer viel toen onder de Landstede. Ook in die periode was de Milieuraad, samen met een groot aantal andere organisaties betrokken bij activiteiten in en rond het park.

2019-heden

Begin 2019 volgde een herstart als park De Nooterhof. Vrijwilligers van de Milieuraad Zwolle, in samenwerking met andere Zwolse natuurorganisaties en de gemeente Zwolle, onderhouden het gebied en organiseren er activiteiten. De periode na 2019 is nog onzeker, maar er is goede hoop op een echte doorstart.

 Via deze (blauwe) link :  Geschiedenis van de Nooterhof lees je veel meer over dit onderwerp, onder andere prachtige foto's en anekdotes.

De Nooterhof op Wikipedia

De  Nooterhof is een park in de wijk Assendorp in de Nederlandse stad Zwolle. Het park ligt in het verlengde van het Park de Wezenlanden (ten zuidoosten) en ligt in het noorden van de buurt Pierik.

Het park is vernoemd naar de Zwolse wethouder Arie Nooter, die aan de basis stond van de Commissie Jeugd en Natuur, die het park geïnitieerd is. Oorspronkelijk stond het park bekend als Wethouder Nooterhof, later is dit het Nooterhof geworden. Vanaf het begin is het de bedoeling van het park geweest om de jeugd vertrouwd te maken met de natuur.[1]

Door een samenwerking tussen de gemeente Zwolle, Landstede, de Stichting Milieuraad Zwolle en AOC De Groene Welle werd het park omgebouwd tot een doepark. Landstede en wooncorporatie SWZ bouwden een eartship en boden dit aan als geschenk aan de stad voor het 100 jarig bestaan van SWZ. Het earthship kreeg vervolgens een bestemming als theehuis. Het park bezit verscheidene faciliteiten voor kinderen waaronder twee waterspeeltuinen en een vlinder- en bijentuin. Daarnaast is ook een theehuis aanwezig en een amfitheater voor buitenvoorstellingen. 

Het vernieuwde park werd geopend door nazaten van Arie Nooter op 20 juni 2009.

De Nooterhof en het Park de Wezenlanden zijn van elkaar gescheiden door de Leo Majorlaan. Onder deze laan ligt een tunnel met een kunstwerk van Mathijs Bosman, genaamd Choreografie van de armoede... En trots, een verwijzing naar werkverschaffingsprojecten uit het begin van de twintigste eeuw.

De Nooterhof in 2019 

Eind 2019 werd het Doepark beeindigd, en het park overgedragen aan de gemeente. Op verzoek van de gemeente beheert de Milieuraad Zwolle het park in het seizoen 2019. Doel is om ook op de lange termijn de Nooterhof een functie te geven als groen speel en educatiepark. Ook het theehuis earthship is weer open. Onderhoud en openstelling van het park wordt verzorgd door vrijwilligers van de Milieuraad Zwolle in samenwerking met andere Zwolse natuurorganisaties. De naam Doepark Nooterhof is weer veranderd in De Nooterhof. 

Binnenkort plaatsen we hier veel meer informatie en foto's over de geschiedenis en toekomst van de Nooterhof.