Spelen in de Nooterhof

In het park bevinden zich enkele speelplaatsen. Op de plattegrond zijn ze aangegeven.

Het zijn : de waterspeelplek, totemspeelplek en het Nooterhofje.

De waterspeekplek bevat stromend grondwater, door het rondpompen wordt er geen water verspild.