Ecologisch parkbeheer is 'meebewegen'

In de Nooterhof is diverse interessante flora en fauna aanwezig. Het beheer van het park is ecologisch en zoveel mogelijk integraal. Dat betekent dat overal in het groengedeelte van het park gestreefd wordt naar gevarieerde rijke natuur. 

Wat is de essentie van ecologisch beheer in de Nooterhof? Waarom komen er dan ook meer bijzondere dieren en planten? Henk Mellema (coordinator groenbeheer) legt uit.

Henk: 'diversiteit is het antwoord. Zowel in de vegetatieve verschijningen maar ook in het beheer. Niet bang zijn voor 'vergrassing'. Niet bang zijn voor bijvoorbeeld robertskruid, toortsen en teunisbloemen die tussen de tegels groeien. Niet bang zijn voor braam en brandnetel. Als mens zijn we eigenlijk zo oppermachtig, dat we ook zo iets weer herstellen richting netheid. Richting controle. Niet bang zijn voor ogenschijnlijke chaos; immers ook dat zijn uitgebalanceerde netwerken voorkomend in de natuur. Meebewegen! Af en toe moet je dan weer iets doen om ook wat ruimte te houden voor mensen er in'.

     

 

Bijenstal/ insecten

Ook zijn er goede voorzieningen voor insecten. De Joh. W. Schotman bijenstal wordt beheerd door de Bijenvereniging Zwolle. Er zijn ook diverse insectenhotels, gespreid door het park. 

Keltische boomkalender

De Keltische Boomkalender in het park is een cirkel bomen. Deze is opgebouwd uit 39 perioden van 10 dagen, waarbij elke periode een eigen levensboom (zeg maar sterrenbeeld) representeert. De geboortedatum is bepalend voor welke boom van invloed is op iemands aard, eigenschappen, gedrag, zo is de denkwijze hierbij …  Op een bordje bij  de boomcirkel vind je meer informatie over deze cirkel bomen.

  Bij een evenement wordt de boomcirkel ook wel eens benut om lekker actief te zijn, zoals hier de Vrije Steppers doen. Natuurlijk alleen met toezicht en toestemming 🙂