Vraag:”kunnen alle stadsbussen in Zwolle rijden op 1 windmolen?”

Je gelooft het toch niet, zou dit echt kunnen ? En als het niet waait, wat dan ?

En wordt de stroom van de windmolen aan het net geleverd, of rechtstreeks aan de stadsbussen ? Allemaal vragen die bij ons leven. We proberen hier een antwoord te vinden.

Er rijden in Zwolle ongeveer 45 bussen die samen zo’n 14000 km per dagrijden. Het gemiddelde verbruik van een elektrische bus is 1,2 kWh per kilometer. Dus als alle stadsbussen elektrisch rijden is er per dag 17000 kWh nodig, het gebruik van 2000 huishoudens. Een windmolen van 3 MW, zoiets als de windmolens op de Tolhuislanden, is voldoende om dit te leveren.

Conclusie: het is mogelijk dat het hele wagenpark van de stadsdienst op 1 windmolen rijdt.

Vraag: “en als het niet waait, wat dan ?”

De energie van de windmolen moet tijdelijk opgeslagen worden, gebufferd. Dit kan in accu`s, of met waterstof en er zijn ook nog nieuwe technieken in ontwikkeling. Dus op termijn is het zeker mogelijk om de elektriciteit te bufferen. Zolang er nog centrales in gebruik zijn die olie of steenkool gebruiken kan de elektriciteit ook geleverd worden aan het elektriciteitsnet. Tot die tijd zal de windmolen gedeeltelijk leveren aan de stadsbussen die bijgeladen worden, en gedeeltelijk aan het elektriciteitsnet.

Vraag: “wordt de stroom van de windmolen aan het elektriciteitsnet geleverd, of rechtstreeks aan de stadsbussen ?”

De huidige windmolens in den lande zijn verbonden met het elektriciteitsnet en via dit net gaat de stroom naar de afnemer. Er kan worden gekozen om niet aan dit net te leveren en de energie die over is tijdelijk op te slaan in bijvoorbeeld accu’s en die naar de plaats van bestemming te brengen maar het is natuurlijk veel handiger om via het elektriciteitsnet de elektriciteit naar de afnemer te laten gaan.

Op deze manier is het minder zichtbaar wat er met de opgewekte stroom gebeurt maar het is wel heel efficiënt.

Siebe Pool (Milieuraad Zwolle)

Reageren? Mail info@milieuraadzwolle.nl

Terug naar de vorige pagina