Milieu jutten

Zaterdag 20 maart is het weer Nationale Opschoondag. Een mooi moment om zwerfafval te gaan rapen. Oftewel te gaan milieu jutten. Dit milieu jutten is meer dan anders noodzakelijk. Sinds de corona uitbraak zijn we ook in Zwolle massaal gaan wandelen. Een gevolg van dit massaal naar buiten gaan is dat er meer zwerfafval te vinden is. Door de corona kan de Rova opruimacties helaas niet ondersteunen..

Het probleem van zwerfafval is niet nieuw. In 1916 vestigde de ANWB al de aandacht op zwerfafval. Wie kent niet de slogan die op posters stond ‘Laat niet, als dank, Voor ‘t aangenaam verpoozen, Den eigenaar van ’t Bosch De schillen en de doozen’? Ruim een eeuw later gaat het niet meer alleen om schillen en dozen, maar ook om plastic zakjes, blikjes, peuken, ballonnen en mondkapjes. Om maar eens wat te noemen aan rotzooi wat je buiten tegen kunt komen.

Zwerfafval roept ergernis op. Zwerfafval is een bedreiging voor het milieu. Dieren kunnen stikken doordat ze plastic binnenkrijgen. Zwerfafval kan als bouwmateriaal voor vogelnesten worden gebruikt. Heel creatief, maar de kuikens kunnen hierin verstrikt raken.

Veel van het achteloos weggegooide zwerfafval komt uiteindelijk in zee terecht. Jaarlijks sterven er 100.000 zeezoogdieren en minstens één miljoen zeevogels door ons afval in zee. Zij zagen microplastics aan voor voedsel. Microplastic ontstaat doordat plastic afval vroeg of laat uit elkaar valt in kleinere stukjes. De stukjes worden uiteindelijk zo klein dat ze met het blote oog niet meer zichtbaar zijn.

Wordt jij ook milieu jutter voor een schonere leefomgeving? Hou bij het opruimen van afval wel je veiligheid in het oog. Draag handschoenen en gebruik een afvalgrijper. Gooi het afval direct in een vuilniszak of afvalbak. Raak de afvalgrijper niet met je blote handen aan en draag een veiligheidshesje zodat je goed zichtbaar bent.

Je kunt via helemaalgroen.nl een gratis app op je telefoon downloaden. Met deze door Jaap Groen ontwikkelde app kun je je als zwerfvuilraper registeren. De app kleurt de track van je wandeling met een groene lijn. Op deze manier kunnen jij en andere appgebruikers zien waar zwerfvuil is geraapt. Na een maand kleurt de lijn bruin, een teken dat er weer afval geraapt zou moeten worden.

Het allerbeste is natuurlijk gewoon zwerfvuil voorkomen. Hoe simpel kan het zijn? Gooi je afval in een afvalbak. Als je geen afvalbak kunt vinden, neem dan je rommel mee naar huis en gooi het daar weg. Gebruik een hervulbare drinkfles. Je hoeft dan geen nieuwe flesjes te kopen die je weer weggooit. Dit scheelt ook nog eens in je portemonnee. Regelmatig zijn er boterhamzakjes buiten te vinden. Je kunt die boterhamzakjes beter vervangen door afwasbare boterhamzakjes of door een broodtrommel. Hoe minder afval hoe beter toch?

Gooi vooral geen peuken achteloos weg. De natuur heeft 2 tot 12 jaar nodig om een filter af te breken. In peuken zitten dodelijke stoffen en ze kunnen door dieren voor voedsel aangezien worden.

Maak jij ook een opschoon-wandeling?

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)

Reageren : info@milieuraadzwolle.nl

 

Terug naar de vorige pagina