Laat insecten leven?

Die vraag kan ons inderdaad gesteld worden. Want het gaat zeker niet goed met de kleine beestjes. Hoe klein ze ook zijn, ze zijn bijzonder nuttig en onmisbaar in onze natuur.

75% van de populatie insecten is verdwenen blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Waarom is de afname zo drastisch? Door de aantasting van hun leefomgeving.

Maar hoe herken je insecten eigenlijk?

Een dier is een insect als het zes poten, een kop, een borststuk en een lijf heeft.

De afname van insecten heeft diverse oorzaken. Door het regelmatig maaien van grasbermen in de stad, en door het verdwijnen van kruidenrijke grassoorten op het platteland, groeien er te weinig bloemen en kunnen de insecten onvoldoende voedsel vinden. Zij voeden zich met nectar en stuifmeel die in de bloemen zit.

Een andere oorzaak is het schoonmaken van slootkanten en waterpartijen in de herfst. De insecten leggen hun eitjes in die slootkanten. Die overwinteren daar en gaan dan verloren. De soort neemt daardoor af.

Insectensterfte kan op veel manieren voorkomen worden:

-Door het maaigedrag van gemeenten aan te passen, waardoor wilde planten en bloemen kunnen gedijen, en insecten, vlinders en bijen hun voedsel weer kunnen vinden.

– Door de slootkanten en waterpartijen zorgvuldig uit te diepen, waardoor de eitjes van de insecten zich kunnen ontwikkelen tot larven en ontpoppen.

– Er zijn diverse organisaties die zich inzetten voor het herstel en behoud van onze wilde planten en bloemen in onze bermen en op het platteland. Zij leggen bloemenlinten aan, door middel van het uitzaaien van meestal (wilde) kruidenrijke zaden, waardoor de leefomgeving van de insecten weer op peil wordt gebracht. Dit gebeurt in het voorjaar. De zaden worden verstrekt aan de organisaties die daar aan deelnemen, zoals buurtmoestuinen of scholen.
Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten van houden. Hiermee is er extra voedsel te vinden, en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling.

Meer informatie over het bloemenlint in Zwolle kunt u vinden op http://groeneloperzwolle.nl/bloemenlint/.

– Een andere oorzaak is het betegelen van onze tuinen, waardoor er geen planten en bloemen voor de insecten meer zijn te vinden. Nog een negatieve gevolg van betegelen is dat het regenwater moeilijk weg kan stromen, waardoor straten blank komen te staan.

In de landbouw zien we monoculturen. Dat wil zeggen dat graslanden te eenzijdig worden onderhouden. Ook chemische bestrijdingsmiddelen, teveel stikstof en versnippering van natuur zijn nadelig voor het insect. Bovendien is gevarieerd grasland ook gezonder voor de koeien. Dat is zelfs merkbaar aan de kaas, die van de melk wordt gemaakt.

– Er moeten meer, vooral kruidenrijke, bloemen in het grasland en onze tuinen aanwezig zijn, waardoor de bijen en vlinders hun nectar en stuifmeel kunnen verzamelen.

Wij als inwoners van Zwolle kunnen hier een eigen bijdrage aan leveren. Maak van uw tuin een stukje bloemenlint. Laat de insecten leven.

Cor Mulder (Milieuraad Zwolle)

Terug naar de vorige pagina