In de Nooterhof wordt ecologisch getuinierd. Wat is ecologisch tuinieren nou eigenlijk en hoe wordt dat dan in de praktijk gebracht in de Nooterhof? Sommige bezoekers vinden het maar een rommeltje in de Nooterhof. De heggen worden minimaal gesnoeid, niet alle gras wordt gemaaid, er groeit van alles in de waterspeeltuin en zo hier en daar staan brandnetels waar bezoekers zich aan kunnen bezeren.

Ecologisch tuinieren houdt in, dat de natuur zo veel mogelijk zijn gang gaat en dat er gekozen wordt voor inheemse planten en bomen. Er wordt zo min mogelijk ingegrepen in wat er groeit en bloeit, de natuur wordt gevolgd en zo min mogelijk tegengewerkt.

De heggen in de Nooterhof worden ruim na 15 juli gesnoeid, het moment waarop alle jonge vogels uitgevlogen zijn. Door laat te snoeien geef je dieren de ruimte. Na de langste dag maken heggen nog een groeispurt door dus is laat snoeien ook nog eens heel praktisch, je hoeft het zo maar een keer per jaar te doen. In de buxushaagjes kun je zo maar andere planten vinden. Zo hier en daar blijven brandnetels staan. Vervelend misschien als je je daar aan bezeerd, maar brandnetels zijn heel belangrijk voor vlinders. Je moet er gewoon niet tegen aan lopen.

Voor alle duidelijkheid, er wordt door vrijwilligers in de Nooterhof hard gewerkt om de Nooterhof te onderhouden. De terrassen worden schoongehouden. Zou dit niet gebeuren dan zouden ze heel snel overwoekerd zijn. In de tuinen wordt gewied. De begroeiing op de helling van het Earthship wordt in het late najaar gemaaid om weer een mooi bloeiend dak te krijgen in het voorjaar en om te voorkomen dat er bomen wortel gaan schieten, waardoor het dak veel te zwaar wordt.

Niet alle gras wordt gemaaid, zodat insecten en vlinders daar hun eitjes af kunnen zetten en er in het voorjaar weer nageslacht geboren kan worden. Vogels kunnen er ook tijdens de winter nog zaden vinden om te eten.

In onze eigen tuin kunnen we ook ecologisch aan de slag gaan. Koop zaden en bollen met een biologisch keurmerk. Er komt dan geen onnodig gif, waar bollen en zaden vaak mee behandeld zijn, in de bodem. Ruil zaden en stekken met andere tuinliefhebbers. Kies inheemse planten en bomen voor je tuin. Deze planten zijn beter bestand tegen het leven in onze streken. Ze zijn nuttig voor onze fauna, van de kleinste insecten tot veel vogelsoorten en kleine knaagdieren Ze fungeren als schuilplaats, verblijfplaats en voedselbron. Dit hebben zogenaamde exoten nauwelijks te bieden. Knip niet alles af voor de winter. Zorg dat er nog zaden zijn voor vogels en begroeiing voor insecten. Leg eens boomstammetje in je tuin en kijk wat er in de loop van de jaren mee gebeurt.

Hopelijk blijft de Nooterhof een plek voor natuureducatie, kleinschalige groene activiteiten, waar je lekker kunt spelen in, en genieten van de natuur. Een groene plek voor en door Zwollenaren. Hiervoor worden samen met de gemeente plannen gemaakt.

Loes la Faille

 

 

Terug naar de vorige pagina