Duurzaamheid in de partijprogramma’s

Als lid van de werkgroep Milieuzorg van de Milieuraad ben ik natuurlijk bovenal geïnteresseerd in de milieu- en natuur- paragraaf van de politieke partijen. Zijn er veranderingen t.o.v. de standpunten in de programma’s in de vorige verkiezingsperiode? Welke partij heeft een draai gemaakt? En waarmee?

Ook was ik benieuwd welke partij een échte Zwolse insteek had gekozen en welke niet.

Wat mij direct opviel is, dat zowel de Christen Unie als de PvdA hun milieupunten (vrijwel ) geheel gehaald hebben uit de landelijke programma’s van hun partij. En is dat dan verkeerd, mag dat niet? Tja, natuurlijk mag het en het is ook niet verkeerd. Maar…..toch vind ik het plezieriger wanneer een partij in het lokale programma uitgaat van onze Zwolse situatie. Opvallend is verder dat de vorige programma’s wél op Zwolle specifiek geënt waren. Ondanks dit puntje van kritiek vind ik, dat in de programma’s van deze partijen heel bruikbare milieupunten zitten. En in de praktijk zie ik gelukkig dat die partijen toch veel meer doen dan alleen de landelijke lijn volgen.

D’66 heeft net als in 2014 een stevige milieuparagraaf. Hoewel niet erg uitgebreid komt ook de VVD met een aantal punten. Bij de VVD mis ik wel een zienswijze op onze flora en fauna.

Ook het CDA noemt een aantal prima uitgangspunten, maar helaas zijn deze ook niet erg uitgewerkt. Jammer.

GroenLinks heeft – zoals ik al wel verwachtte – de meest uitgebreide milieuparagraaf, met concrete getallen, aantallen en jaartallen worden regelmatig genoemd.

Swollwacht had in 2014 geen milieuparagraaf, tot mijn genoegen nu wel een vrij uitgebreide! Hoofdpunten daarin zijn de “Zwolse energie-transitie”; “Opwekken van schone energie”; “Klimaatadaptie en vergroening” en “Een schoon milieu en geen overlast van laagvliegend luchtverkeer”. Swollwacht is echt tegen windturbines in Zwolle. Natuurlijk begrijp ik de tegenargumenten, maar toch denk ik dat – zeker op middellange termijn gezien – windenergie voorlopig onmisbaar is…

Ook de Zwolse SP had in 2014 geen milieuparagraaf, nu hebben zij tot mijn genoegen 2 pagina’s opgenomen. Op die pagina’s schrijft de SP ook enkele concrete punten. Laat ik daar eens een paar van noemen: In 2020 moet de CO2 uitstoot 20% minder zijn; moet 20% van de energie duurzaam zijn opgewekt en ook 20% energiebesparing zijn gerealiseerd. Verder moeten huiseigenaren hun daken kunnen verhuren aan energie-collectieven voor plaatsing van zonnepanelen. Ook wil de SP energie opwekken door waterkracht uit onze rivieren de IJssel en de Vecht, geometrie en warmte-koude-opslag. Nieuwbouw moet zowel voor woningen als andere gebouwen klimaatneutraal zijn, terwijl ook regenwater zo veel mogelijk moet worden vastgehouden.

Natuurlijk heb ik een aantal van deze onderwerpen ook gevonden in de programma’s van de andere partijen, die ga ik niet allemaal opsommen. Vooral zou ik u van harte uit willen nodigen om de verschillende partij-programma’s zelf eens goed te bekijken en daar mede uw keuze op te baseren!

Hans IJzerman (Milieuraad Zwolle, werkgroep Milieuzorg)

Reageren: info@milieuraadzwolle.nl

Terug naar de vorige pagina