De keuzes die gemaakt worden rond de groei van de stad binnen de Zwolse  omgevingsvisie zijn voor de stad, inwoners en natuur, zeer bepalend.
 In de gemeentelijke omgevingsvisie is extreme groei ten onrechte een onafwendbaar gegeven: Daar staat: ‘Wij willen ons voorbereiden om tot 2040 met mogelijk 25.000 woningen te gaan groeien’. Omgerekend zou dat een stad met ongeveer 180.000 inwoners betekenen.
 Via de notitie Zwolle Duurzame Groeistad? bieden Natuurplatform Zwolle/ Milieuraad Zwolle een alternatieve kijk, met voorgestelde acties, aan.
 Je kunt de notitie via deze link als pdf lezen: omgevingsvisie notitie groei, def 11dec20
Terug naar de vorige pagina