Zaterdag  3 februari 2018

VLO knot aan oever Schellerwade

Het knotseizoen is in volle gang voor de Vrijwilligersgroep Landschaps Onderhoud Zwolle  (VLO).
Zaterdag 3 februari 2018 gaat de werkgroep knotten onderaan de Schellerdijk ,aan de oever van de Schellerwade. Verzameladres: Kleine Veerweg 16,  Het werk is van 09.00-12.30 uur
Nieuwe vrijwilligers, liefhebbers van werken in de natuur, zijn welkom.  Een mooie gelegenheid, bijvoorbeeld voor al die wandelaars uit Zwolle-Zuid die regelmatig op de Schellerdijk zijn, om mee te  helpen om deze bijzondere plek mooi te houden.
Voor belangstellenden is nadere informatie bij Herman ten Den, tel 038- 85 35 839  of  vlo@milieuraadzwolle.nl
De VLO Vrijwilligersgroep Landschaps Onderhoud Zwolle van de Milieuraad Zwolle zorgt voor instandhouding van landschapselementen in en om rond Zwolle. Dit gebeurt vooral door het knotten van wilgen en populieren. Daarnaast worden ook oude meidoornhagen gesnoeid. Gewerkt wordt op zaterdagen van november tot maart.
Foto: Wilgen knotten langs de Schellerwade aan de Schellerdijk (foto: Diet ter Stege)
Gepland Agenda
Kleine Veerweg 16, Zwolle Google Maps
Terug naar de vorige pagina