Natuur en Milieu

Natuurplatform Zwolle (NPZ)

Werkveld: Natuur/ biodiversiteit.  Het NPZ is een samenwerkingsverband van in Zwolle en omstreken actieve particuliere vrijwilligers organisaties op het gebied van natuur.

Coordinator: Michiel van Harten (ambtelijk secretaris)

Vrijwilligers gezocht:  met kennis van de flora/ fauna in en rond Zwolle. 

Milieuzorg

Werkveld:
Consumenten informatie over diverse milieuaspecten b.v. water, energie enz. Voorlichting aan verenigingen en niet commerciële organisaties ten behoeve van interne milieuzorg. Verzorgen van voorlichtende artikelen en verstrekken van voorlichtings materiaal.
Het kritisch volgen en waar nodig reageren op het gemeentelijk milieubeleid.

Coördinator: 
Michiel van Harten , a.i. Postadres: Stichting Milieuraad Zwolle, Campherbeeklaan 82 A, 8024 BZ Zwolle. Tel. 038- 3377342. E-mail: info@milieuraadzwolle.nl

Recente activiteiten: reactie op grondstoffenplan, advisering over energiebeleid, advisering over afvalbeleid, advisering over duurzaam bouwen, inbreng Zwolse omgevingsvisie, milieuvragen beantwoorden, onderzoek naar lichtvervuiling,  milieutips voor het publiek 

Vrijwilligers gezocht: met kennis van en/ of ervaring met- relevante thema's. 

VLO -Vrijwillig Landschapsonderhoud

Werkveld:
Het instandhouden van belangrijke landschapselementen door in de maanden oktober tot april voor het onderhoud en nieuwe aanplant van knotwilgen te zorgen. Ook snoeit men meidoornhagen en hoogstamfruitbomen op particulier terrein. Zodat het Zwolse landschap mooi gehouden wordt.

Coördinator: 
Peter van Beek. Postadres: Stichting Milieuraad Zwolle, Campherbeeklaan 82 A, 8024 BZ Zwolle. Tel. 038- 3377342. E-mail: vlo@milieuraadzwolle.nl

Vrijwilligers gezocht: doeners in de periode november - maart , op zaterdagen. 

Ruimtelijke ordening

Onze deskundigen houden de vinger aan de pols ten opzichte van de gemeentelijke plannen zowel op het stedelijke als landschappelijke deel. Daar waar landschaps of natuurwaarden in de verdrukking kunnen komen door middel van reacties trachten deze waarden veilig te stellen. Dit in verband met het tot stand houden van de groene vinger.

Recente activiteiten:  inbreng in Zwolse omgevingsvisie. 

Vrijwilligers gezocht: kennis van Zwolse ruimte en van  ruimtelijke procedures, via studie en of werkervaring. 

 

Natuur- en Milieueducatie: b.o. & b.u. & coördinatie activiteiten.

Werkveld: park de Nooterhof. 

Vrijwilligers gezocht: met kennis van natuur en milieueducatie: projecten maken en / of uitvoeren. 

Recente activiteiten : groene evenementen en workshops in park de Nooterhof, zie www.nooterhof.nl 

Nieuws in Natuur en Milieu

Geen berichten gevonden