Natuur en Milieu

Natuur

Werkveld:

Coordinator:

Vrijwilligers gezocht:

Milieuzorg

Werkveld:
Consumenten informatie over diverse milieuaspecten b.v. water, energie enz. Voorlichting aan verenigingen en niet commerciële organisaties ten behoeve van interne milieuzorg. Verzorgen van voorlichtende artikelen en verstrekken van voorlichtings materiaal.
Het kritisch volgen en waar nodig reageren op het gemeentelijk milieubeleid.

Coördinator: 
Math Otten a.i.. Postadres: Stichting Milieuraad Zwolle, Postbus 1582, 8001BN Zwolle. Tel. 038- 4982618. E-mail: info@milieuraadzwolle.nl

Recente activiteiten:

Vrijwilligers gezocht:

VLO -Vrijwillig Landschapsonderhoud

Werkveld:
Het instandhouden van belangrijke landschapselementen door in de maanden oktober tot april voor het onderhoud en nieuwe aanplant van knotwilgen te zorgen. Ook snoeit men meidoornhagen en hoogstamfruitbomen op particulier terrein. Zodat het Zwolse landschap mooi gehouden wordt.

Coördinator: 
Peter van Beek. Postadres: Stichting Milieuraad Zwolle, Postbus 1582, 8001BN Zwolle. Tel. 038- 4982618. E-mail: vlo@milieuraadzwolle.nl

Vrijwilligers gezocht:

Ruimtelijke ordening

Onze deskundigen houden de vinger aan de pols ten opzichte van de gemeentelijke plannen zowel op het stedelijke als landschappelijke deel. Daar waar landschaps of natuurwaarden in de verdrukking kunnen komen door middel van reacties trachten deze waarden veilig te stellen. Dit in verband met het tot stand houden van de groene vinger.

Recente activiteiten:

Vrijwilligers gezocht:

Natuur- en Milieueducatie: b.o. & b.u. & coördinatie activiteiten.

Werkveld:

Vrijwilligers gezocht: 

Nieuws in Natuur en Milieu

Geen berichten gevonden