Natuur en Milieu

Natuurplatform Zwolle (NPZ)

Werkveld: Natuur/ biodiversiteit.  Het NPZ is een samenwerkingsverband van in Zwolle en omstreken actieve particuliere vrijwilligers organisaties op het gebied van natuur.

Coordinator: Michiel van Harten (ambtelijk secretaris). Voorzitter : Hans de Graad

Goertjesweg 3, 8013  PA Zwolle. Tel. 06- 19869323. Email: natuurplatformzwolle@milieuraadzwolle.nl

Vrijwilligers gezocht:  met kennis van de flora/ fauna in en rond Zwolle.

Milieuzorg

Werkveld:
Consumenten informatie over diverse milieuaspecten b.v. water, energie enz. Voorlichting aan verenigingen en niet commerciële organisaties ten behoeve van interne milieuzorg. Verzorgen van voorlichtende artikelen en verstrekken van voorlichtings materiaal.
Het kritisch volgen en waar nodig reageren op het gemeentelijk milieubeleid.

Coördinator:
Michiel van Harten , a.i. Postadres: Stichting Milieuraad Zwolle,  Goertjesweg 3, 8013  PA Zwolle. Tel. 06- 19869323. E-mail: info@milieuraadzwolle.nl

Recente activiteiten: reactie op grondstoffenplan, advisering over energiebeleid, advisering over afvalbeleid, advisering over duurzaam bouwen, inbreng Zwolse omgevingsvisie, milieuvragen beantwoorden, onderzoek naar lichtvervuiling,  milieutips voor het publiek

Vrijwilligers gezocht: met kennis van en/ of ervaring met- relevante thema's.

VLO -Vrijwillig Landschapsonderhoud

Werkveld:

Het in stand houden van landschapselementen door in de maanden november tot en met maart voor het onderhoud en nieuwe aanplant van knotwilgen te zorgen. Ook worden meidoornhagen gesnoeid.

Coördinator : Herman ten Den.   Postadres: Stichting Milieuraad Zwolle, Goertjesweg 3, 8013  PA Zwolle.  E-mail: vlo@milieuraadzwolle.nl

Ruimtelijke ordening

Onze deskundigen houden de vinger aan de pols ten opzichte van de gemeentelijke plannen zowel op het stedelijke als landschappelijke deel. Daar waar landschaps of natuurwaarden in de verdrukking kunnen komen door middel van reacties trachten deze waarden veilig te stellen. Dit in verband met het tot stand houden van de groene vinger.

Recente activiteiten:  inbreng in Zwolse omgevingsvisie.

Vrijwilligers gezocht: kennis van Zwolse ruimte en van  ruimtelijke procedures, via studie en of werkervaring.

Coördinator:
Michiel van Harten , a.i. Postadres: Stichting Milieuraad Zwolle,  Goertjesweg 3, 8013  PA Zwolle. Tel. 06- 19869323. E-mail: info@milieuraadzwolle.nl

Natuur- en Milieueducatie: b.o. & b.u. & coördinatie activiteiten.

Werkveld: park de Nooterhof.

Vrijwilligers gezocht: met kennis van natuur en milieueducatie: projecten maken en / of uitvoeren.

Recente activiteiten : groene evenementen en workshops in park de Nooterhof, zie www.nooterhof.nl

Coördinator:
Michiel van Harten , a.i. Postadres: Stichting Milieuraad Zwolle,  Goertjesweg 3, 8013  PA Zwolle. Tel. 06- 19869323. E-mail: info@milieuraadzwolle.nl

Nieuws in Natuur en Milieu

Geen berichten gevonden