De stichting Nooterhof zoekt een coördinator (reageren voor 17 januari 2022)

De stichting is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van de Nooterhof met structurele basissubsidie van de gemeente Zwolle.

De Nooterhof is en blijft een ecologisch beheerd park van waaruit milieueducatie en voorlichting een belangrijke rol spelen, naast de organisatie van recreatieve activiteiten en kleinschalige educatieve en recreatieve evenementen.

De Nooterhof is de huiskamer en broedplaats van Milieuraad Zwolle en natuurorganisaties (inclusief Thales, weer en sterrenkunde).

De stichting Nooterhof (SN) maakt afspraken met Milieuraad en aangesloten natuurorganisaties over gebruik van de ruimtes, gezamenlijke activiteiten en kostenverdeling en legt die vast in een overeenkomst met iedere organisatie afzonderlijk.

De Milieuraad blijft een zelfstandige stichting, die een aparte subsidierelatie met de gemeente onderhoudt en een staffunctionaris in dienst heeft.

Het kantoor van de Milieuraad verhuist ook naar de nooterhof.

De stichting heeft een ecoloog/hovenier parttime in dienst als eerstverantwoordelijke voor beheer en onderhoud van het park in relatie tot educatieve activiteiten. Ook is er een medewerker voor 1dg. Per week gedetacheerd vanuit het openbaar onderwijs in Zwolle (OOZ), met als belangrijkste taak betrekken van het onderwijs bij NME activiteiten.

De stichting is op zoek naar een coördinator (4 dg.) die tot taak heeft:

  • Eerstverantwoordelijke voor de organisatie van zowel de zakelijke als de educatieve activiteiten op de Nooterhof in nauwe samenwerking met de ecoloog, staffunctionaris Milieuraad en aangesloten organisaties.
  • Organiseren van tentoonstellingen, cursussen, lezingen, evenementen etc. rond natuur/ milieu/duurzaamheid. Activiteiten kunnen van jaar tot jaar verschillen, maar ook van langere duur zijn.
  • Onderhouden en uitbouwen van een netwerk, gericht op duurzaamheidsvraagstukken in relatie tot educatie en voorlichting.
  • Versterken en gebruik maken van kennis en ervaring aangesloten natuurorganisaties, maar ook met wijkboerderijen, onderwijsinstellingen, climate campus samen ontwikkelen van nieuwe educatieve activiteiten.
  • Op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen (diversiteit).
  • Eindverantwoordelijkheid hebben voor organisatie rond het toezicht op het park tijdens openingsuren in samenwerking met ecoloog/ hovenier en staffunctionaris Milieuraad.
  • Blijvend zal een groot beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers. In staat en bereid zijn om mede verantwoordelijk te zijn voor werving, begeleiding en organisatie daarvan.

Sollicitaties richten aan Bestuur Nooterhof t.a.v Margriet C.Meindertsma.

Email: mager43@gmail.com voor 17 januari 2022.

Gesprekken zullen plaatsvinden 2e helft januari.

Terug naar de vorige pagina