De bedrijventerreinen bestrijken een aanzienlijk deel van de oppervlakte van de gemeente Zwolle . Er liggen tal van kansen op het gebied van natuur en milieu.
 Voorbeelden: ambities voor biodiversiteit, een gezonde werkomgeving, energietransitie en klimaatadaptatie.
 Al geruime tijd pleiten  Milieuraad Zwolle / Natuurplatform Zwolle voor actieve vergroening en verduurzaming van de Zwolse bedrijventerreinen. Tot nu toe met weinig respons.    Daarom is een oproep om hiermee nu gericht en integraal aan de slag te gaan naar de gemeente gestuurd.
(Directe aanleiding: het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan Marslanden) .
Lees de oproep via deze link:  Verzoek agendering bedrijventerreinenbeleid 
Fotobron: www.zwolle.nl
Terug naar de vorige pagina