Woensdagmiddag 1 november 2017,  is het nieuwe onderkomen van de Milieuraad Zwolle, gezamenlijk met IVN, KNNV, Zwolle Groenstad, Avifauna Zwolle, en Bijenteelvereniging Zwolle,  officieel in gebruik genomen. Wethouder Michiel van Willigen verrichtte hiervoor de openingshandeling ‘op hoog niveau’. Hij plaatste het dakje op een vogelhuisje aan de gevel van het pand, naast de Weijenbelt in Berkum, Campherbeeklaan 82 A,  de plek waar de organisaties voor in ieder geval de komende vijf jaar een onderdak hebben gevonden.

      

(Dit verslag is afkomstig van Weblog Zwolle , Loes la Faille)

Hans de Graad (voorzitter van de Milieuraad) memoreerde in zijn welkomstwoord aan de moeizame zoektocht naar geschikte huisvesting. Tot voor kort zetelde de Milieuraad in de Nooterhof. Helaas was dat niet meer mogelijk, nadat het College van Bestuur van Landstede besloot een andere koers te gaan varen. De Milieuraad, de IVN, de KNNV, Zwolle Groenstad, de Bijenteeltvereniging Zwolle en Avifauna, maar ook Thales en de Geologische vereniging moesten op zoek naar nieuwe huisvesting. Deze is uiteindelijk, mede door de medewerking van oud- wethouder Filip van As, gevonden in de Weijenbelt, de plek waar de bibliotheek gehuisvest was.Hans de Jong (voorzitter van het IVN Zwolle, Instituut Voor natuur educatie en Duurzaamheid) benadrukte het grote belang van natuureducatie als volgt:’Het belang van natuureducatie is niet te overschatten en automatisch krijg je dat, zeker in een stedelijke omgeving ook niet meer. Klim je als kind in een boom dan is er bijna altijd wel iemand die je beschuldigd van het vernielen van openbaar groen. De schoolpleinen hebben we zorgvuldig ontdaan van al het groen want in struiken huist de Nederlandse leeuw, de teek, of nog erger enge mannen. Voor echte natuureducatie heb je overigens meer nodig dan een fraai lespakket met docentenhandleiding. Natuur beleef je buiten. Daar werken wij aan als groene clubs. En in het verlengde van natuureducatie ligt bijna automatisch duurzaam gedrag. Voor iets wat je niet kent kan je geen zorg dragen. Onbekend maakt onbemind. Vandaar de vele cursussen, excursies, veldlessen etc. die wij gezamenlijk organiseren.’ Verder benadrukte de Jong dat groen in de stad noodzakelijk is om de komende klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Na de mooie woorden die gesproken zijn, werd wethouder Van Willigen verzocht samen met de aanwezigen naar buiten te gaan. Een ladder stond klaar tegen de gevel. Er moest nog een dakje op een vogelhuis geplaatst worden. In dit huisje worden spreeuwen verwacht. Van Willigen benadrukte nog het belang van ‘groene organisaties’ voor het gemeentebeleid. Door hun inbreng is de gemeente in staat een duurzamer beleid te voeren. Verder had hij nog als advies voor de organisaties om meer gebruik te maken van social media.

 

Terug naar de vorige pagina