Nieuwe huisvesting in Berkum.

Zoals waarschijnlijk bekend is, is per  1 september 2017 de huisvesting van de Milieuraad in het z.g. Zebragebouw op het Doepark Nooterhof beëindigd. Per 1 mei was de mogelijkheid voor andere groene organisaties om binnen het park goedkoop ruimte voor lezingen en workshops te kunnen gebruiken al gestopt.

Geruime tijd zag het er  ten aanzien van vervangende huisvesting heel somber uit. Maar inmiddels is er toch een oplossing gevonden. en behoorlijk grote ruimte: kantoor, zaal en berging. De ruimte is gelegen vlak naast wijkcentrum de Weijenbelt, en is  na een verbouwing beschikbaar. Dit deel,  met een eigen ingang, eigen toiletblok e.d., is per 1 september 2017 gehuurd.  In het verleden was o.a. de wijkbibliotheek van Berkum in dit gebouwdeel gevestigd. Op 11 juli is een huurovereenkomst  tussen de Weijenbelt en het bestuur van de Milieuraad getekend. Op 28 augustus vond de verhuizing plaats.

Zo is een belangrijk deel van de huisvestingsvraag van de Milieuraad en de groene organisaties opgelost.

Het nieuwe adres is Campherbeeklaan 82 A, 8024 BZ Zwolle, de overige contactgegevens zijn gelijk gebleven

Meer informatie volgt.

Terug naar de vorige pagina