De Milieuraad Zwolle zoekt deelnemers voor een nieuw op te richten Zwerfvuilgroep. Voor meer informatie en aanmelding: stuur een mail naar info@milieuraadzwolle.nl

Achtergrond:
Vorig jaar is de statiegeld regeling op plastic flesjes ingegaan. Dit heeft voor een kleine vermindering van het zwerfvuil gezorgd. Maar er is nog een lange weg te gaan. Zwerfafval scoort hoog in ergernissen over de eigen buurt, samen met onder andere hondenpoep.
Uit onderzoek blijkt dat bijna 95 procent van de Nederlanders zich ergert aan zwerfafval. Toch gooit bijna 1 op de 5 mensen zelf ook weleens wat op straat. De omgeving is van invloed op hoe mensen zich gedragen: vuil trekt vuil aan. Op plekken met veel zwerfvuil gooien mensen dus makkelijker rommel op straat of in de natuur. Andersom geldt dat mensen zich in een schone omgeving ook schoner gedragen. Verder blijkt uit onderzoek dat mensen zich in een vervuilde omgeving minder veilig voelen.
In Zwolle zijn regelmatig acties/ initiatieven tegen zwerfvuil. Toch zijn er nog plekken volop waar zich vuil verzameld.

Hoe en voor wie:
Dagen en tijden zijn in onderling overleg. Welke locaties we gaan doen zullen we ook in de groep gaan bepalen. Ook mensen die nu nog alleen zwerfvuil rapen zijn welkom. Het blijkt namelijk dat je in een groep het langer volhoudt. En het is natuurlijk ook gezelliger. Voor alle materialen (grijpers, hesjes, vuilniszakken etc. ) wordt gezorgd.

Voor meer informatie en aanmelding: stuur een mail naar info@milieuraadzwolle.nl

Terug naar de vorige pagina