Park blijft in wintertijd op zondagen open
De Zwolse Nacht van de Nacht in de Nooterhof op 26 oktober trok 600 bezoekers. Zij genoten  van een gevarieerd programma over het belang van
duisternis voor mens en natuur.
Grote foto: Corina Compagnie
Met dit groene evenement werd een spannend, succesvol seizoen van de Nooterhof nieuwe stijl sfeervol afgesloten. 80 Vrijwilligers zorgden er voor dat het park, na leegstand en beginnend verval, in  2019 weer onderhouden werd. Vervolgens in mei heropende, en sindsdien. gastvrijheid bood aan ruim 5000 bezoekers.
De aantallen bezoekers per dag varieerden sterk met het weer. Georganiseerde groene activiteiten trokken extra. Tevens is het ecologisch beheerde park een plek met veel diversiteit aan natuur, een paradijsje voor bijvoorbeeld insecten.   De waterspeelplaats bleef een  belangrijke attractie, en zal komende maanden groot onderhoud krijgen. Vrijwilligers,  gecoördineerd door de Milieuraad Zwolle,  zullen wederom in samenwerking met de gemeente Zwolle ook het komend jaar het park met earthship weer openstellen en onderhouden. Tevens wordt door de Milieuraad samen met andere Zwolse natuurorganisaties gewerkt aan een plan voor de lange termijn. Dit zal naar bedoeling komend voorjaar worden voorgelegd aan de gemeente.
Maar allereerst zal de Nooterhof ook in wintertijd , in tegenstelling tot vroeger, niet helemaal sluiten. Op zondagen tussen 11.00 en 17.00 uur in de periode november – februari blijven bezoekers welkom. Daarna wordt de openingstijden weer verruimd. 
Foto: Martin van der Kolk
Foto : Fokje van der Kolk
          
         Foto: Rieky Boer
         
        Foto: Lucille Bloo
         
Foto: Corina Compagnie
Foto: Carin van de Ploeg
Foto: Hillie Waning Vos
Foto: Carin van de Ploeg
 Foto: Sabrine Wiggers
Foto: Carin van de Ploeg
foto: Corina Compagnie
 foto: Adinda Latour 
Terug naar de vorige pagina