In 2002 is door de Stichting Milieuraad Zwolle voor de gemeente Zwolle een milieuvisie buitengebied (MVB) ontwikkeld. Deze is in 2010 geactualiseerd. Een tweetal kaarten uit de MVB van 2002 met een korte toelichting is ter informatie als bijlage aan deze nota toegevoegd. Beide MVB’s zijn toendertijd aan het bestuur van de gemeente aangeboden. Sedert 2002 hebben zich vele ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan en zijn nieuwe plannenvastgesteld en uitgevoerd.

Vraagstelling is:
Hoeveel oppervlak landelijk gebied is sedert 2002 door deze ontwikkelingen en plannen in beslag genomen en bij hoeveel oppervlak landelijk gebied is daarbij de ruimtelijkekwaliteit verminderd, gelijk gebleven en verbeterd.

Bekijk hier de Milieuvisie Buitengebied

Terug naar de vorige pagina