Geld voor een groene buurt

 Op woensdag 16 januari kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper Zwolle financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 15 en 16 maart de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan struiken, bankjes, planten, een insectenhotel of fruitbomen. Geïnteresseerden kunnen tussen 16.00 en 20.00 inlopen bij   ’t Hofhuys, Sloe 49, Zwolle.  Onder het genot van een hapje en een drankje helpt Groene Loper Zwolle je bij het invullen van de benodigde formulieren. Normaal kunnen alleen organisaties meedoen aan NLdoet, maar via de Groene Loper Zwolle kunnen ook buurtinitiatieven zonder rechtsvorm een aanvraag voor financiën doen.

 We zijn eraan gewend geraakt onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Maar wist je dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan? Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens flinke regenbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Daarom wil Groene Loper Zwolle buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!    

 Inloopavond

Wil je als buurtinitiatief een aanvraag doen bij het Oranje Fonds om tijdens NLdoet de buurt te vergroenen, maar heeft je initiatief geen rechtsvorm of wil je graag hulp bij de aanvraag? Kom dan op woensdag 16 januari tussen 16.00 en 20.00 uur naar de inloopavond in ’t Hofhuys (Sloe 49, Zwolle) Het kernteam van Groene Loper Zwolle staat met laptops, een hapje en een drankje klaar om samen met jou de aanvraag in te vullen. Je kunt een aanvraag doen tot 400 euro. Bekijk op www.groeneloperzwolle.nl/NLdoet welke gegevens je dient mee te nemen op 14 januari.

 NLdoet

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Het Oranje Fonds wil met NLdoet laten zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.  

 Groene Loper Zwolle

Deze inloopavond is één van de activiteiten die groene buurtinitiatieven gezamenlijk organiseren onder de paraplu van de Groene Loper Zwolle. De Groene Loper Zwolle is een samenwerkingsverband tussen tientallen groene bewonersinitiatieven en heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van het groen en de mensen die daarbij wonen in en rond Zwolle. Groene Loper Zwolle wordt ondersteund door gemeente Zwolle en provincie Overijssel.

Gepland Agenda
Sloe 49, Zwolle Google Maps
Terug naar de vorige pagina