cursus Klimaatverandering – VWS Thales Zwolle

 VWS Thales te Zwolle, www.vws-thales.nl, organiseert in het begin van 2019 een cursus Klimaatverandering. Deze cursus bestaat uit 5 lessen en wordt vanaf 16 januari 2019 gegeven op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De locatie is  Milieuraad, Campherbeeklaan 82a, 8024 BZ te Zwolle.

De cursus bevat onderwerpen als het klimaatsysteem, een klimaatmodel, klimaten in het verleden, gevolgen van klimaatverandering, klimaatbeleid op verschillende niveaus en de mogelijke acties voor de burger. Deze onderwerpen worden op populair wetenschappelijk niveau behandeld. Op basis hiervan kan een cursist zich een eigen goed onderbouwde kijk op het klimaatvraagstuk vormen.

De kosten voor de cursus bedragen € 85. De cursisten krijgen daarvoor behalve de goed verzorgde lessen ook een katern Klimaatvraagstukken dat als leidraad bij de cursus gebruikt wordt. De cursus wordt gegeven door Wim de Ruiter, Roel Andringa en Gert Schooten. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van VWS Thales, via het mailadres: Thalessecretariaat@outlook.com

Gepland Agenda
Gebouw Milieuraad Google Maps
Terug naar de vorige pagina