Er zijn plannen voor bebouwing van het IJsselcentrale-terrein en omgeving/Harculo. Onze oproep, samen met NatuurplatformZwolle aan de gemeente: borg nu scherp bescherming en versterking natuur. Beperk maximale aantal woningen. De oproep , 2 juli 2021, lees je hier:

Nadere reactie Gebiedsvisie IJsselcentrale & omgeving

De eerdere reactie op de plannen, mei 2021, lees je hier:

Reactie Gebiedsvisie IJsselcentrale Milieuraad,Natuurplatform Zwolle (3)

Terug naar de vorige pagina