In een brief, dd 6 maart 2018,  aan de gemeenteraad en het college van B&W,  vraagt het Natuurplatform Zwolle actie om het groene karakter en de natuur en milieu-doelstellingen van Doepark Nooterhof te handhaven. Met deze brief reageert het Natuurplatform met 5 voorgestelde acties op het nieuws dan de ROC Landstede Groep per oktober 2018 stopt met het beheer van het park.

Samengevat vraagt het Natuurplatform Zwolle aan de gemeente de volgende acties:

1– Handhaaf de kaders van de “inrichting-, beheer- en onderhoudsovereenkomst Nooterhof” uit 2007, met als uitgangspunt dat daardoor de integrale kwaliteit, de leefbaarheid en de groenkwaliteit van het park, inclusief de opstallen, blijvend zullen zijn gewaarborgd.

2– Onderhandel met Landstede om afstand te doen van de opstallen, teneinde een nieuwe exploitant meer kans te geven om tot een succesvolle , ecologisch verantwoorde invulling, binnen dit uitgangspunt te kunnen komen.

3_ Onderzoek of het gebied weer door de Gemeente Zwolle zelf, en in samenwerking met verschillende groene en/of milieupartners en duurzame kleinschalige bedrijfjes beheerd en geëxploiteerd kan worden, afgestemd met de duurzame ontwikkelingen op het naastliggende terrein van Enexis.

4– Voorkom verdere bebouwing van de Nooterhof. Behoud en versterk het bestaande groen, zowel binnen als buiten de hekken is dit een belangrijk onderdeel van de groene vingerstructuur.

5– Ondersteun de Bijenvereniging Zwolle bij het behoud van de Schotmanstal, die uiterst goed past in onze visie op de toekomst van het park.

Lees de hele brief via onderstaande link:

NPZ – BriefNooterhof6mrt18

 

 

Terug naar de vorige pagina